แม้ว่าปีนี้ที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีเพียง 2 ครอบครัวเท่านั้นที่ปลูกข้าวได้ ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมาก ไม่พอเพียงต่อการบริโภคในชุมชน เพราะที่ทำกินไม่เพียงพอและขาดแคลนน้ำ แต่พวกเขาก็ยังต้องทำพิธีเรียกขวัญข้าวเพื่อบูชาพระแม่โพสพตามความเชื่อ พร้อมรับมอบข้าวที่แบ่งปันมาจากเครือข่ายปกาเกอะญอในพื้นที่ภาคเหนือ คุณชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี นักข่าวพลเมือง สำนักข่าวชายขอบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.