15801373_1302220559821226_414293330_n

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 กลุ่มรักษ์เชียงของ นำโดยนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ ได้พาสื่อมวลชนล่องเรือสำรวจเกาะแก่งในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะบริเวณคอนผีหลง โดยนายนิวัฒน์เปิดเผยว่า การล่องแม่น้ำโขงวันนี้ตอกย้ำให้เห็นสิ่งที่ได้พูดมาตลอดคือเรื่องความอุดมสมบูรของนิเวศ เพราะเดินทางไปทุกครั้ง ก็ได้เห็นทั้งผู้คน พืชและสัตว์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่พึ่งพาแม่น้ำโขง แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มหาศาล แต่สิ่งที่เรากังวลคือโครงการระเบิดแก่งครั้งนี้ไม่ได้ทำเฉพาะที่คอนผีหลง แต่ทำไปถึงหลวงพระบาง เท่ากับทำให้แม่น้ำโขงสิ้นสภาพจากการทำประโยชน์ให้ผู้คนนับร้อยล้านที่เคยพึ่งพา

นายนิวัฒน์กล่าวว่า เราจะขับเคลื่อนคัดค้านโครงการนี้ โดยทำจดหมายส่งไปยังนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนท้องถิ่นก็จะรณรงค์ให้ภาครัฐได้เห็นถึงความไม่เห็นด้วยครั้งนี้ และจะขยายข้อมูลให้ชาวบ้านและชุมชนได้รับรู้มากที่สุด โดยจะมีการรณรงค์ร่วมกันลงชื่อแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้เห็นว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วย

15820387_1302226326487316_1100981198_n

นายนิวัฒน์กล่าวว่า การระเบิดแก่งในแม่น้ำโขงนอกจากส่งผลในเรื่องระบบนิเวศแล้ว ยังส่งผลถึงเรื่องความมั่นคงของเขตแดนและอธิปไตย เพราะต้องเข้าใจว่าแม่น้ำโขงเป็นปราการทางธรรมชาติ หากระเบิดหรือเปิดลำน้ำทั้งหมดให้กลายเป็นรางน้ำ อาจทำให้เราเสียดินแดนและเสี่ยงต่อการกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเหมือนกับยอมให้เอาปากกระบอกปืนมาจ่อไว้หน้าบ้าน โดยเฉพาะหากวันหนึ่งหากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับจีนเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนขั้วอยู่ตลอดเวลา หากวันหนึ่งมีกองกำลังจีนเข้ามาทางน้ำโขงซึ่งใช้เวลาเพียงสั้นๆ มาถึงชายแดนไทย รัฐบาลไทยจะทำอย่างไร

“ผมเชื่อว่าทหารก็คงเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงเหล่านี้ ทั้งด้านยาเสพติด ทางสังคม ผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ เราจะเปิดหมดแบบนี้ได้อย่างไร รัฐไทยควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย” นายนิวัฒน์ กล่าว

15781877_1302220163154599_57878298_n
ในวันเดียวกัน กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเชียงของในนามของลูกหลานแม่น้ำโขงอำเภอเชียงของและกลุ่มหลืบผา ได้ร่วมกันแสดงออกทางสัญลักษณ์คัดค้านมติคณะรัฐมนตรีและการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง พร้อมทั้งออกแถลงการณ์ขอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่องเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015–2025 โดยระบุว่ามีความกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขงเพื่อเดินเรือพาณิชย์ เพราะแม่น้ำโขงเป็นสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพวกเรา มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งเรื่องของพันธุ์ปลา พันธุ์พืชผัก พื้นที่เกษตรริมโขง รวมถึงระบบนิเวศน์เกาะแก่งซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของพวกเรา ที่กำลังจะถูกทำลายลงเพียงเพื่อให้เรือพาณิชย์ประเทศจีนขนส่งผ่านแม่น้ำโขงไปยังท่าเรือหลวงพระบาง

15781867_1302220369821245_1594907320_n

กลุ่มคนรุ่นใหม่เชียงของได้เรียกร้องว่า 1.ให้หยุดโครงการสำรวจรวมถึงการระเบิดเกาะแก่งเพราะไม่เอื้อประโยชน์ให้คนท้องถิ่นและประเทศไทยเลย 2.การจะดำเนินการใดๆ กับแม่น้ำโขงควรจะมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้คนริมฝั่งโขงก่อน ไม่ใช่เพียงแค่คณะรัฐมนตรีไม่กี่คน 3.การระเบิดเกาะแก่งจะทำลายวิถีประเพณีการพึ่งพาแม่น้ำโขง ความหลากหลายทางชีวภาพ มรดกทางทรัพยากรธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของคนลุ่มน้ำโขง รวมถึงข้อกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องการระเบิดแก่ง ทั้งที่การสร้างเขื่อนเกิดปัญหาผลกระทบเรื่องระดับน้ำและการลดลงของพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงส่งผลต่อคนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการแก้ไข

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.