15909619_10154422092736492_887438130_n
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ Silent Power 9 (ไซเรนพาวเวอร์ ครั้งที่ 9) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4- 10 มกราคม 2560

นายชนาธิป โรจน์สิรวรพัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และผู้ประสานงานโครงการ Silent Power 9 กล่าวว่า ในกิจกรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้ เดิมมีกำหนดจัดเวทีเสวนาในเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด ซึ่งได้ทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กรมธนารักษ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลการพัฒนาและผลกระทบจากการเขตเศรษฐกิจ แต่ถูกปฏิเสธจากผู้ว่าฯ และกรมธนารักษ์ในการมาร่วมเวที ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะนักศึกษามีความตั้งใจว่า ต้องการให้เวทีเสวนาเป็นพื้นที่กลางที่ทั้งหน่วยงานรัฐและชาวบ้านได้นำเสนอข้อมูลและสะท้อนปัญหาของชาวบ้าน

“แม้นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้พบและได้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐอย่างครบถ้วน แต่ก็ต้องการให้ชาวบ้านได้รับฟังด้วย จึงตั้งใจจัดเวทีเสวนา เพื่อให้หน่วยงานรัฐกับชาวบ้านได้เข้ามาพูดคุย เป็นพื้นที่ให้ได้พบและแลกเปลี่ยน จึงรู้สึกเสียดายที่ข้อมูลไม่ถูกสะท้อนไปถึงชาวบ้านอย่างอย่างตั้งใจ” นายชนาธิป กล่าว

15879463_10154422115431492_1598349974_n
นายชนาธิป กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อชักชวนนักศึกษาที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาของชาวบ้านมาร่วมทำกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมเวิร์คชอปกว่า 40 คน ได้เลือกศึกษากรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เนื่องจากได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ แล้วเห็นว่ากำลังเป็นประเด็นใหญ่และมีผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงต้องการลงไปดูตัวอย่างในพื้นที่ว่าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากว่า ดำเนินการไปถึงขั้นไหนและมีผลกระทบในพื้นที่อย่างไรบ้าง

“แม้จะไม่มีเวทีเสวนาแต่เราก็มีกำหนดไปพบหน่วยงานต่างๆ และกำหนดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพราะต้องการข้อมูลที่รอบด้าน เพราะไม่เพียงต้องสนใจปัญหาของชาวบ้านเท่านั้น แต่ต้องสนใจต่อเรื่องแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย และเชื่อมโยงกับภาพการพัฒนาใหญ่ของประเทศอย่างไร โดยหลังจากนี้จะมีการสรุปผลการศึกษาและเผยแพร่ต่อไป” นายชนาธิป กล่าว

ด้านนางพรภินันท์ โชติวิริยะนนท์ ตัวแทนกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่น กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้าน 6 ราย ที่ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐต่อศาลปกครอง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และสำนักงานที่ดินแม่สอด และกรมที่ดิน ฐานออกเอกสารสิทธิ์มิชอบด้วยกฏหมาย กำลังรอศาลปกครองนัดไต่สวนคดี ส่วนชาวบ้าน 91 ราย ที่ยินยอมถอนคัดค้านการออกโฉนดและยอมรับข้อตกลงรับเงินชดเชยจากหน่วยงานรัฐนั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับเงินดังกล่าวเมื่อไร เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการแจ้งกับชาวบ้านว่าจะได้รับเงินชดเชยภายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดแจ้งต่อชาวบ้านเพียงว่าเรื่องกำลังรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี จึงทำให้ชาวบ้านกังวลใจว่าอาจจะไม่ได้รับเงินชดเชย หรืออาจจะไม่ได้เงินชดเชยตามที่ตกลงกันไว้

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.