15935748_672994889528075_715369469_n
ภาพโดย เครือข่ายรักษ์เขาบังใบ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดสตูล เครือข่ายรักษ์เขาบังใบรวมตัวกันกว่า 300 คนเพื่อคัดค้านการขอประทานบัตรระเบิดหินเขาบังใบ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยได้ยื่นทะเบียนรายชื่อ 1,500 รายชื่อต่อนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมหนังสือคัดค้านการทำเหมืองหินและเอกสารที่ชาวบ้านร่วมกันสำรวจ หากมีการขออนุญาตจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากมายต่อชุมชนชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่

นายสุจริต ยามาสา ตัวแทนเครือข่ายรักษ์เขาบังใบ กล่าวว่า ชาวบ้านเป็นกังวลต่อการระเบิดภูเขาบังใบอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ใกล้ชุมชนใกล้แหล่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา เขาระยาบังสา จึงกังวลว่าหากมีการระเบิดหินจะเป็นการส่งผลกระทบทั้งต่อคนและสัตว์ในพื้นที่ กรณีเขาบังใบนี้ ตั้งอยู่ในพื้นบ้านทุ่งหมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง อำเมืองสตูล ซึ่งขณะนี้ได้มีการติดป้ายขึ้นมาคัดค้านในหลายพื้นที่ แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนจากฝ่ายรัฐบาล ชาวบ้านจึงได้เคลื่อนไหวคัดค้ายอย่างต่อเนื่องจนนำมาสู่การล่ารายชื่อเพื่อยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมในวันนี้

“ถ้าจะมาระเบิดหินควรจะมีการประชาสัมพันธ์ถามความคิดเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ เห็นด้วยหรือไม่ ควรมีการพูดถึงข้อดี และข้อเสียของการเข้ามาตั้งเหมืองหินอุตสาหกรรม ให้ชาวบ้านรู้ ซึ่งชาวบ้านไม่สบายใจที่ทราบว่าขณะนี้ได้ผ่าน ขั้นตอนการทำประชาคมไปแล้ว ยังไม่รู้ว่าทำเมื่อไหร่ ทำตอน ไหน รู้แค่ว่า สถานที่ตั้งของเหมืองก็ห่างจากชุมชนเพียง 200-500 เมตร เท่านั้น นอกจากนี้บริเวณโดยรอบที่จะมีการก่อตั้งเหมือง ยังมีพื้นที่สวน และไร่นา รวมถึงแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค อีกทั้งยังมีศูนย์เด็กเล็ก อยู่ด้วยจึงอยากได้ความเป็นธรรมฝ่ายรัฐบ้าง” นายสุจริต กล่าว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.