received_1311532722223343
เมื่อเวลา 15.30 น. ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตอบคำถามว่าจะมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ในโครงการปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อการเดินเรือแม่น้ำโขงหรือไม่ เพราะกลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้านคัดค้าน เนื่องจากส่งผลกระทบร้ายแรงต่อแก่งคอนผีหลง และทำลายพืชพันธุ์ และทรัพยากรว่า “การระเบิดร่องน้ำในแม่น้ำโขง ทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้ว แล้วประเทศไทยพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องยินยอมแล้วหรือยัง ถ้ายินยอมกันแล้วก็ต้องมีการจัดประชุมขึ้นมา อย่างไรก็ตามสำหรับแม่น้ำโขงนั้นก็มีเรื่องเกาะแก่งกลางแม่น้ำ ดังนั้นการดำเนินการอะไรก็ต้องมีการสมยอมกันทั้ง 4 ประเทศ ไม่ใช่อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง อีกทั้งแม่น้ำโขงก็ไม่ใช่ของประเทศไทย เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศไม่ใช่หรือ แล้วถ้ามีการดำเนินการจะเสียประโยชน์ตรงไหน”

received_1311533418889940

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีการดำเนินการก็จะเสียประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากร และดินแดน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถ้าตอบว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรก็หมดมาตั้งแต่ข้างบนแล้ว ปัญหาวันนี้น้ำข้างบนที่จะไหลลงมาข้างล่างก็ยังไม่พอเลย ถ้าจะพูดถึงทรัพยากร เรื่องของเขื่อนปากมูล อยากถามว่าแล้วประมงพื้นบ้านหาเงินได้วันละเท่าไร น้ำมันตื้นขนาดนี้จะหาเงินได้เท่าไร แล้วก็มีการระบายน้ำทิ้งวันละไม่รู้กี่แสนลูกบาศก์เมตร ไปคิดกันเอาเอง

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องของดินแดนที่อาจต้องสูญเสียหากมีการดำเนินโครงการตามมติครม. และคำถามอื่น ๆ พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธที่จะตอบ พร้อมบอกว่าสื่อถามไม่ตรงกับคำตอบ ก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที
////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.