%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-01

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นายอริยะ เพ็ชรสาคร นักกฎหมายจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มกราคมนี้ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ พชภ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจะจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับชุมชนบนดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีเด็กนับร้อยคนที่ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคล ทำให้ขาดโอกาสในด้านต่างๆ แตกต่างจากเด็กทั่วไป เช่น เรื่องทุนการศึกษา เรื่องความมั่นคงในชีวิต

นายอริยะกล่าวว่า จากการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่หลายหมู่บ้านพบว่า เด็กๆ จำนวนมากเป็นเด็กกลุ่มบัตรเลขศูนย์ บ้างเป็นกลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและเคยไร้รัฐและตกหล่นจากการสำรวจ โดยพ่อแม่ถือบัตรต่างด้าว นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่ผ่านการสำรวจตามยุทธศาสตร์ในปี 2548 แล้ว แต่กระบวนการและขั้นตอนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทำให้ไม่ได้รับการถ่ายบัตร แต่มีแบบตอบรับการสำรวจ(89/1)

15991464_1312168688826413_702092383_o

นักกฎหมายมุลนิธิพชภ.กล่าวว่า เด็กที่ประสบปัญหาสถานะบุคคลเหล่านี้จำนวนไม่น้อยได้เคยยื่นเรื่องไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี 7 ธันวาคม 2553 แต่ยังไม่ทราบว่าทางการได้ดำเนินการไปถึงไหน อย่างไรก็ตามขณะนี้เมื่อมติคณะรัฐมนตรี 7 ธันวาคม 2559 ออกมาใหม่ ทำให้ครอบคลุมเด็กกลุ่มนี้มากขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 15 ปี ดังนั้นพชภ.จะรวบรวมรายข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ได้ยื่นเรื่องอีกครั้ง

นายธีรพงษ์ หมื่อแลกู่ เยาวชนบ้านป่าคาสุขใจ ซึ่งยังไม่มีบัตรประชาชน กล่าวว่า ตนได้ยื่นเรื่องเพื่อขอบัตรประชาชนไป 4-5 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้ โดยล่าสุดน้องสาวของตนได้บัตรประชาชนแล้ว เมื่อสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งว่าชื่อของตนตกหล่นและให้ทำเรื่องเข้ามาใหม่

นายธีรพงษ์กล่าวว่า พ่อและแม่ของตนเป็นชาวอาข่าซึ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านป่าคาสุขใจกว่า 20 ปีแล้ว โดยมีลูกด้วยกัน 4 คน ซึ่งตนเป็นลูกคนที่ 2 และเกิดในประเทศไทยโดยมีใบแจ้งเกิด หลังจากเรียนจบมัธยมต้นแล้ว ตนได้ย้ายไปเรียนต่อที่เชียงใหม่เพราะฐานะยากจนและไม่มีทุนด้านการศึกษา จึงต้องไปอยู่กับน้าชาย

“ผมพูดภาษาไทยชัดเจนเพราะเติบโตมาในสังคมที่เขียนหนังสือไทยและอ่านภาษาไทย ผมเองก็รู้สึกงงๆ ที่น้องสาวผมได้บัตรประชาชนแล้ว แต่ผมยังไม่ได้ ทั้งๆ ที่เราเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน และเกิดในประเทศไทยเหมือนกัน ทำให้ทุกวันนี้ผมต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ด้วยความลำบากเพราะต้องทำเรื่องขออนุญาตทุกๆ 3 เดือน”นายธีรพงษ์ กล่าว

 

15966818_1312168768826405_1755300223_o

เช่นเดียวกับนายอาถู หม่อเธกู่ วัย 62 ปี ชาวอาข่า บ้านป่าคาสุขใจ ที่ยังถือบัตรต่างด้าว แม้จะอพยพจากฝั่งพม่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วกว่า 25 ปี โดยนายอาถูกกล่าวว่า คนมีลูก 4 คน ซึ่งต่างทำงานกันแล้ว บางคนแต่งงานและมีลูก ปัญหาคือลูกๆ และหลานของตนต่างประสบปัญหาไม่มีบัตรประชาชน ทำให้ยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการเดินทาง

“สำหรับลุงแล้ว หากไม่ได้บัตรประชาชนก็ไม่เป็นไร เพราะอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแล้ว แต่ที่เป็นห่วงคือลูกๆหลานๆ เพราะพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างลำบาก จะออกไปหางานทำในเมืองก็ไม่ได้ “นายอาถู กล่าว

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวันเด็ก “เด็กบ้านใกล้ฟ้า”ของมูลนิธิพชภ.จะจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและสตรีบ้านใกล้ฟ้า ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 8.3012.00 น. เพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กๆ ชาติพันธุ์ต่างๆ ในหมู่บ้านบนดอยแม่สลอง ได้มาเล่น เรียนรู้ และสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใจ-กาย และการบริโภคอาหารโดยเฉพาะขนมที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุภาพนอกจากนี้ยังมีมุมศิลปะ มุมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งมีคลินิกกฎหมายเพื่อแนะนำให้เด็กที่ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคล และฟังเสียงของเด็กๆ ลูกหลานของปู่ย่าตายาย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.