received_1315091201867495

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) จังหวัดเชียงราย นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคล

นางสาวจรรยา ไชยบุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน (เลขประจำตัว 13 หลัก) ประมาณ 23 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน ทางโรงเรียนได้สำรวจพบว่า มี เพียง 8 คนที่ทางหมู่บ้านได้จัดทำข้อมูลขอเอกสารสำคัญเพื่อยื่นเรื่องขอมีบัตรประจำตัวบุคลไร้สถานะ แต่ว่าทางอำเภอได้ตีกลับเอกสาร เหตุเพราะมีการแจ้งชื่อซ้ำ จึงไม่สามารถดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวได้ อย่างไรก็ตามต้องการเร่งรัดการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ให้เร่งดำเนินการสำรวจและร่วมแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียนซึ่งเป็นเป็นผู้เกิดในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยกลุ่มเป้าหมายแรกคือนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์, นักเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ ซึ่งทางโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคาดว่าทางฝ่ายกฎหมายของ พชภ.จะช่วยให้ความร่วมมือในการติดตามสำรวจข้อมูลและแก้ปัญหา

“เราเป็นครู เราอยากให้นักเรียนได้รับสัญชาติไทยและมีบัตรแสดงสถานะเพราะอยากเห็นเขาได้เรียนต่อระดับชั้นสูงขึ้นและมีอนาคต มีอาชีพที่ดี อีกทั้งได้รับการบริการจากภาครัฐด้วย แต่ว่ายังติดขัดปัญหาหลายอย่าง เราต้องมาดูทีละส่วน” นางสาวจรรยา กล่าว

นายอริยะ เพ็ชร์สาคร นักกฎหมายมูลนิธิพชภ.กล่าวว่า ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เด็ก ๆ ที่อยู่ในเกณฑ์การขอมีเลขประจำตัว 13 หลัก ที่ได้รับการสำรวจแล้วโดยผู้ใหญ่บ้าน และมีหลักฐานใบรับรองการเกิดแล้วว่าเกิดในประเทศไทย กลุ่มนี้ยังมีอยู่หลายราย ทางพชภ.อยากเร่งดำเนินการขอออกบัตรประจำตัวบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนเพื่อให้ได้รับเลข 13 หลักก่อน จากนั้นค่อยยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยต่อไป ซึ่งเด็ก ๆ ในตำบลแม่สลองนอกส่วนมากก็เข้าข่ายอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีพ่อแม่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 15 ปี สามารถยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยได้ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 7 ธันวาคม 2559 ที่เพิ่งออกมาใหม่ โดยทางพชภ.จะเร่งสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

“บนดอยแม่สลองยังมีเด็กที่ประสบปัญหาสถานะอีกหลายพันคน บางครอบครัวมีพี่น้อง 3 คน พี่คนโตกับน้องคนเล็กได้สัญชาติไทยแล้ว แต่คนกลาง ยังไม่ได้และยังไม่มีเลขประจำตัว 13 หลักด้วยซ้ำ ทั้งที่มีเอกสารใบรับรองการเกิดและเอกสารแสดงการอพยพเข้าประเทศไทยของพ่อแม่ครบทุกอย่าง เราต้องไปเดินเรื่องต่อว่า ทำยังไงให้รัฐออกบัตรให้เด็กกลุ่มนี้ สำคัญคือ ทำยังไงให้มติครม.ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง” นายอริยะ กล่าว

เด็กหญิงหมี่ผ่า โยวเผาะ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปิดเผยว่า ตนมีความฝันอยากไปเรียนต่อด้านศิลปกรรมและดนตรี เพราะอยากโตขึ้นเป็นนักร้องมืออาชีพ หรือมีความสามารถด้านวาดภาพและเล่นดนตรี แต่ปัจจุบันยังไม่มีบัตรประชาชนไม่รู้ว่าสิ่งที่ฝันจะเป็นจริงไหม เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเดินทางไปไหนไกลจากอำเภอแม่สลองเลย เนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวใด ๆ ทั้งสิ้น

“หนูอยากมีบัตรคนไทยนะ พ่อแม่หนูเขาถือบัตรคนต่างด้าวไปกลับพม่า บ่อย ๆ แต่ไม่เคยพาหนูกลับเพราะว่าหนูไม่มีเอกสาร หนูก็อยากจะมีสิทธิเดินทางไปไหนมาไหนบ้าง” เด็กหญิงหมี่ผ่ากล่าว

อนึ่งทั้งนี้การจัดกิจกรรมวันเด็ก “เด็กบ้านใกล้ฟ้า”ของมูลนิธิพชภ.จะจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและสตรีบ้านใกล้ฟ้า ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น. นอกจากจะมีกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ของเด็ก ๆ ไร้สัญชาติแล้ว ยังมีเวทีเสวนาถึงสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลด้วย โดยจะมีทั้งชาวบ้าน นักวิชาการ นักกฎหมาย และตัวแทนภาครัฐเข้าร่วมด้วย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.