ภาพจากเครือข่ายคนไร้บ้าน
ภาพจากเครือข่ายคนไร้บ้าน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์2560 นายนันทชาติ หนูศรีแก้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้เครือข่ายคนไร้บ้าน ในนามสมาคมคนไร้บ้าน ได้ซื้อที่ดินแปลงแรกราคารวม 19 ล้านบาท ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 8 มีนาคม 2559 อนุมัติงบประมาณจำนวน 118 ล้านบาทสำหรับซื้อที่ดินและดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงเพื่อคนไร้บ้าน 3 จังหวัด กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ โดยงบประมาณและการช่วยเหลือจากรัฐบาลดังกล่าวเกิดจากการผลักดันร่วมกันของเครือข่ายสลัม4ภาค และ ขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะเบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่ พอช.กำหนด โดยที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่นั้นทางเครือข่ายได้ซื้อไว้ 1 แปลงเนื้อที่ 3 งาน (330 ตรว.) เพื่อรองรับคนไร้บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 160 กว่าราย (ข้อมูลการสำรวจปี 2551) โดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ภาพจากเครือข่ายคนไร้บ้าน
ภาพจากเครือข่ายคนไร้บ้าน

นายนันทชาติ กล่าวด้วยว่า จริง ๆ แล้วก่อนหน้านี้ งบประมาณดังกล่าวเคยนำร่องใช้แล้วในย่านบางกอกน้อยที่กรุงเทพฯ โดยผลการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวก็ค่อนข้างได้ผล แต่ที่เชียงใหม่เพิ่งได้ซื้อที่ดินได้เป็นครั้งแรก และคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคนไร้บ้านไม่น้อย โดยภายหลังการสร้างเสร็จทางศูนย์จะมีการตั้งกฎระเบียบของกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้คนไร้บ้านได้บริหารจัดการเอง เช่น ต้องมีกิจกรรมของกลุ่มบางอย่างเพื่อสร้างความยั่งยืน เช่น ร่วมกันเก็บขยะทุกเดือนแล้วจ่ายเงินสมทุบศูนย์ ห้ามดื่มสุรา ห้ามทะเลาะวิวาท

“การตั้งศูนย์ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการให้เงินสงเคราะห์ แต่สร้างเพื่อเสริมสวัสดิการแก่คนไร้บ้าน โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน สถานะบุคคล และคนพวกบัตรประชาชนหาย อะไรทำนองนี้ เมื่อทางเครือข่ายได้ช่วยเหลือเรื่องสถานะบุคคลแล้วเสร็จ หรือระหว่างอยู่ระหว่างการช่วยเหลือ คนไร้บ้านจะได้มีโอกาสเข้ามาอาศัย เพราะหากไม่มีศูนย์เช่นนี้ บางครั้งพวกเขาเร่ร่อนแล้วพอมีเหตุการณ์สำคัญก็จะถูกจัดระบบ ระเบียบ หรือไล่ที่บ้าง คนไร้บ้านในประเทศไทยมีหลายกลุ่ม ไม่ใช่ทุกคนที่อยากนอนข้างทาง หรือนอน ในที่สาธารณะ แต่ที่เขาต้องนอนเพราะเขาเข้าไม่ถึงการบริการพื้นฐานทั่วไป เช่น บางคนบัตรประชาชนหาย สมัครงานไม่ได้ก็เก็บของเก่าขาย ขายได้เงินกินข้าวยังไม่พอจะจ่ายค่าห้องพักอีกก็ไม่ไหว การทีรัฐบาลสร้างศูนย์ให้ย่อมเป็นทางเลือกหนึ่ง และกรณีนี้ใครมีรายได้พออยู่ได้ก็พร้อมจ่ายเงินค่าเช่าในหลักร้อยกันไป ไม่ใช่หลักพันแบบคนมีเงินเดือน” นายนันทชาติกล่าว

เจ้าหน้าที่ มพศ. กล่าวด้วยว่า คนไร้บ้านเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ คือหาเงินไม่ได้เท่าที่จำเป็นต้องจ่าย หรือบางส่วนเป็นคนไร้บ้านเพราะมีปัญหาครอบครัว ถูกขับไล่ออก เขาไม่มีที่พึ่ง การอำนวยความสะดวกแก่คนจนไม่ใช่เรื่องเอื้ออาทรแบบ จัดน้ำ จัดข้าวให้ แต่ต้องทำทั้งระบบ ซึ่งหากตั้งศูนย์พักพิงได้ บางครั้งเขาจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานง่ายขึ้น และมีช่องทางใช้ชีวิตง่ายขึ้น ซึ่งหลักจากได้ศูนย์แล้วขั้นตอนต่อไปทางเครือข่ายจะผลักดันกองทุนสุขภาพสำหรับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยหวังว่าจะช่วยให้เขามีระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง แต่ทั้งหมดนี้จะต้องมาพร้อมกับโอกาสการทำงาน โอกาสทางการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วย

“กรณีคนไร้บ้านเป็นกรณีใหม่ ที่เราไม่มั่นใจหรอกว่า แนวทางนี้ถูกต้องไหม หรือเราเสนอไปก่อน แต่เราคิดว่าเรื่องนี้ ทำให้คนไร้บ้านมีความรับผิดชอบขึ้นได้แน่ๆ แต่อยากให้รัฐเดินหน้านโยบายนี้ไปก่อน ใช้รูปแบบการบริการของ พอช.มาก่อน เพราะการทำงานกับชุมชนต้องใช้เวลาจะเอาอะไรทันใจไม่ได้ แต่เชื่อว่าปัญหาคนไร้บ้านจะได้รับการแก้ที่ดีขึ้นหากสามารถนำร่องการพัฒนาได้” เจ้าหน้าที่ มพศ.กล่าว

///////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.