ขอบคุณภาพโดย เฟซบุ๊ก Be Careful
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพัน์ 2560 เวลา 10:00 น. ชาวบ้านกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส/กลุ่มอนุรักษ์ฮักน้ำยามแพงห้วยโทงพร้อม ภาคีเครือข่าย ประมาณ 500 คน รวมตัวกันอ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ค้านเหมืองโปแตช เรื่อง “หยุด !! ขุดเจาะแร่-สร้างเหมืองโปแตช รักษานิเวศน้ำโทง-น้ำยาม”
โดยมีใจความว่าจากการจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแร่โปแตชและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างภาคส่วนราชการ ภาคประชาชนในอำเภอวานรนิวาส และบริษัทไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งระหว่างการประชุมนั้น ทางบริษัทไชน่า หมิงต๋าฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ กำลังอยู่อยู่ในขั้นตอนการได้รับอาชญาบัตรพิเศษขุดเจาะสำรวจ จำนวน 12 แปลง พื้นที่ 120,000 ไร่
ภายหลังการประชุมได้เกิดบันทึกข้อตกลงคร่าว ๆ ร่วมกัน คือ 1.) เวทีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจ หรือขอประทานบัตรเหมืองแร่ใด ๆ ทั้งสิ้น 2.) บริษัทไชน่า หมิงต๋าฯ และภาคส่วนราชการใด ๆ ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการนำการจัดเวที สู่การอ้างความชอบธรรมยินยอม หรือเพื่อการอื่นใด ในการเข้าไปขุดเจาะหลุมสำรวจในพื้นที่เขตอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านการลงนามรับรองทั้งจากตัวแทนชาวบ้าน บริษัทไชน่า หมิงต๋าฯ และหน่วยงานราชการ

ขอบคุณภาพโดย เฟซบุ๊ก Be Careful

แต่ในปัจจุบันกลับปรากฏว่า บริษัทไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงไม่เคารพต่อข้อกังวลหรือความห่วงใยของประชาชนที่มีต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หากมีการดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแตชเกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่เคารพต่อข้อตกลงที่ทำร่วมกันไว้กับชุมชน ยังคงส่งเครื่องจักรกลเดินหน้าขุดเจาะสำรวจสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะเชื่อใจบริษัทเหมืองแร่จากจีนอีกต่อไป แม้แต่เรื่องเล็กน้อยต่อการรับฟังเสียงของชุมชนยังไม่สนใจ

ในวันนี้พวกเรา กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส กลุ่มอนุรักษ์ฮักน้ำยามแพงห้วยโทง ทั้ง 12 หมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศ จึงมีความเห็นร่วมกันอย่างแน่นหนักว่า ชุมชนแห่งนี้ คือ ชุมชนของเรา แม่น้ำแห่งนี้ คือ แม่น้ำของเรา ผืนดินแห่งนี้ คือ ผืนดินของเรา อากาศแห่งนี้ คืออากาศที่เราใช้สูดดม เราจะไม่มีวันยอมให้สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ถูกพรากและทำลาย เพียงเพราะความต้องการผลประโยชน์จากนายทุนต่างถิ่น พวกเราขอยืนยันว่า 1.) เราจะไม่มีวันยอมให้ใครเข้ามาขุดเจาะสำรวจผืนดินและทำลายชุมชนระบบนิเวศของเราเป็นอันขาดนับตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ และต่อไปในอนาคต 2.) เราจะไม่ยอมให้อุตสาหกรรมใดๆที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ได้เกิดขึ้นทั้งในสังคมนี้และโลกใบนี้

เพราะเราเชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิของชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.