ชาวบ้านต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล-รง.น้ำตาล จ.อำนาจเจริญ ยื่นหนังสือกลางแดดร้อนระอุ เดินหน้าค้าน EIA ไม่เป็นธรรม


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนดงบังพัฒนา ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีเวทีทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ค.2) ของโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์ และโรงงานน้ำตาลขนาดกำลังการผลิต 20,000 ตันอ้อย/วัน (ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ) โดยกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำลำเซบาย ตพบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดค้าน (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โรงงานน้ำตาล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการฯเป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับเนื้อหาในหนังสือจากทางกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ระบุว่า เวทีดังกล่าวมีการปกปิดข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขาดการให้ข้อมูลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการตามขอเสนอแนะ 3 ข้อ คือ 1. ขอให้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ เริ่มตั้งแต่เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 2. ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 3. รัฐจะต้องให้ชาวบ้านที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในรัศมี 5 กิโลเมตร เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งความคืบหน้าหลังได้รับเอกสารคัดค้านและข้อเสนอแนะดังกล่าวตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วัน จากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านที่คัดค้านโครงการถูกฝ่ายดำเนินการจัดเวทีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงห้ามไม่ให้เข้าไปยังเวทีที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น จึงรวมตัวกันบริเวณถนนด้านนอกของโรงเรียนดงบังเพื่อยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด และถือป้ายรณรงค์คัดค้านโครงการดังกล่าวอยู่บริเวณภายนอก

ขณะที่เวทีรับฟังความเห็นด้านในโรงเรียนดงบังดำเนินไปตามปกติ โดยบริเวณถนนด้านนอกนั้นชาวบ้านจำนวนมากต้องตากแดดร้อนส่งผลให้บางรายเป็นลมในระหว่างกิจกรรมคัดค้าน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.