เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 นายจำนงค์ จิตนิรัตน์ ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจนครบาลดุสิตเมื่อวานนี้ว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ดังกล่าวไม่อนุญาตให้พีมูฟจัดการชุมนุมระหว่างวันที่ 30 มีนาคม–1 เมษายน 2560 โดยให้เหตุผลว่า เป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 ขัดต่อกฎหมายมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวเป็นการตอบภายหลังพีมูฟทำหนังสือถึงสน.ดุสิต เพื่อขอจัดการชุมนุมเคลื่อนไหวประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและได้ดำเนินการมาต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดเก่า แต่ปรากฏว่ามีบางเรื่อง บางประเด็นที่รัฐบาลไม่สนองรับต่อการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน จึงต้องมีการเคลื่อนขบวนมาเจรจากับรัฐบาลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และยืนยันว่า การชุมนุมที่พีมูฟต้องการจัดขึ้นไม่ได้ชุมนุมทางการเมือง แต่หนังสือชี้แจงกลับระบุว่า พีมูฟจะจัดชุมนุมทางการเมือง ซึ่งผิดเจตนารมณ์ของประชาชนที่มีความตั้งใจจริงในการเปิดเวทีคุยกับตัวแทนรัฐบาล

นายจำนงกล่าวว่า เดิมทีพีมูฟต้องการจะดำเนินการชุมนุมบริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และตัวแทนบางส่วนราว 50 คนจะจัดประชุมร่วมกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เพิ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลปัญหาของภาคประชาชนไม่นาน พวกเราต้องการจะเปิดการประชุมร่วมกับรัฐบาลอย่างจริงใจ และต้องการให้มีพยานรับรู้การประชุมวาระต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายภาคประชาชน ไม่ใช่เรื่องการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นการออกคำสั่งห้ามเช่นนี้เป็นการขวางสิทธิของภาคประชาชน จึงอยากแนะนำให้รัฐบาลเปิดใจ และมองข้ามเรื่องความขัดแย้งไปก่อน อย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องการเจรจาเบื้องต้นมีเรื่องโฉนดชุมชน การจัดการป่าสาธารณะ ปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างรัฐกับชาวบ้าน, เอกชนกับชาวบ้าน โดยเฉพาะกรณีชาติพันธุ์ชายขอบที่ประสบปัญหา ปัญหาคนจนเมืองและการไล่รื้อ ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ที่รัฐบาลจำเป็นต้องรับรู้

สำหรับเนื้อหาในหนังสือระบุข้อความสำคัญว่า ด้วยได้รับแจ้งจากนายจำนงค์ จิตนิรัตน์ ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมว่าในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันนั้น กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจะจัดการชุมนุมสาธารณะหน้ากพร. โดยใช้ยานพาหนะรถกระบะหนึ่งคัน เครื่องเสียงขนาดกำลังไฟ 1,000 วัตต์จำนวน 1 ตัว ลำโพงขนาด 600 วัตต์จำนวน 4 ตัวและมีป้ายรณรงค์ กระดาษรณรงค์ เต็นท์กันแดด 2 หลัง เครื่องทำครัว หลอดให้ความสว่างในที่ชุมนุม ทั้งนี้ผู้รับแจ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าการชุมนุมของท่านเป็นการชุมนุมที่เข้าข่ายการชุมนุมทางการเมืองตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 3 /2558 จึงไม่อนุญาตให้ทำการชุมนุม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.