ปู่คออิ มีมิ ผู้เฒ่ากะเหรี่ยง อายุ 106 ปีแห่งบ้านใจแผ่นดิน ได้เป่าแคนและร้องเพลง ระหว่างที่เครือข่ายภาคประชาชนไปเยี่ยมเยียนเมือวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา “พฤ โอ่โดเชา” ได้บันทึกภาพและเขียนถ่ายทอดไว้ดังนี้

“เราขอให้ปู่คออิ106ปีเป่าแคนเพี่อให้ส่งเสียงไปถึงหูผู้พิพากษา หรือนายกรัฐมนตรี ถึงรัฐบาลเพี่อให้เขาที่มีอำนาจเหล่านั่นเห็นใจปู่ อนุญาตให้ปู่ได้กลับไปอยู่บ้านเกิดของปู่ ปู่จึงเป่า

“เราบอกปู่ว่าจะให้คนไทยและคนทั้งโลกได้ยินได้เห็นทางสื่อ ปู่ยิ้มและดีใจทั้งเป่าและทั้งร้อง

“ปู่บอกว่าแต่ละคน แต่ละเผ่านั้นอยู่ที่ของตัวเอง
ปู่เองไม่อยากมาอยู่ที่คนอื่น

ปู่เกิดและเติบโตขึ้นอยู่ที่ข้างบนป่าใหญ่ก็อยากอยู่ที่ข้างบน ที่ข้างล่างนี้มันร้อน ไม่มีอะไรกิน ที่ปลูกข้าวไร่หมุนเวียนไม่มี

“ปู่เกิดมาก็ไม่เคยทำลายป่าไม้อะไร ปู่ใช้ชีวิตของปู่เองและไม่เคยรังแกใครและไม่ควรรังแกทำร้ายกัน เมตตากัน รักกัน ไม่ต้องแย่งบังคับกัน และหากผู้พิพากษาศาลให้ไป

ถัาตอนนั้นปู่มีแรงอยู่ก็จะไป แต่ตอนนี้เรี่ยวแรงไม่มีแล้วไม่ค่อยไหวแล้วเหมือนกัน

“ถ้าเขาอนุญาตให้กลับบ้านข้างบน ก็จะค่อยๆ เดินกลับไปกับหลาน วันละนิด อาจใช้เวลาสี่ห้าคืน ก็คงถึง ถ้าอยู่บนอยู่คนเดียวไม่ได้ ก็จะขึ้นไปอยู่กับหลาน”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.