เวลา 10.00 น. วันที่ 10 เมษายน นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านเศรษฐกิจและนายสุรนาท ศิริโชค รักษาการ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จ.เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าเชียงราย จัดประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น ณ โรงแรมนาคราชนคร อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ซึ่งมีตัวแทนของบริษัท CCCC Second Harbor Consultant จำกัด บริษัทสำรวจจีนร่วมสังเกตการณ์

นายสมชาย กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมีมติเห็นชอบเบื้องต้นแผนการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนามของบริษัทสำรวจของจีน ที่ยื่นให้พิจารณาก่อนเข้าพื้นที่มาสำรวจในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว หลังจากนี้จะแจ้งไปยังคณะกรรมการโครงการฯ ฝ่ายไทย ซึ่งทำงานภายใต้ข้อตกลงของ คณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (JCCCN: The Joint on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among China, Laos, Myanmar and Thailand) ก่อนแจ้งไปยังบริษัทจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดวันเข้ามาสำรวจแม่น้ำโขงชายแดนไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้เว้นการสำรวจช่วงนี้กระทั่ง ครม.ได้เห็นชอบการสำรวจ จึงยื่นแผนขอสำรวจมายังฝ่ายไทย ดังนั้นก่อนจะแจ้งผลการประชุมกับบริษัทจีนอย่างเป็นทางการ จึงได้มาชี้แจงต่อผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เชียงแสน อ.เชียงแสน อ.เชียงของ ได้รับทราบถึงแผนงานของบริษัทจีนก่อนที่ลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้รับทราบข้อมูลและรับฟังข้อห่วงใยของคนพื้นที่ก่อน

รองอธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวว่า ทางจีนได้เร่งรัดการพิจารณาแผนปฏิบัติงานมาเพราะใกล้ฤดูน้ำหลากจะไม่ปลอดภัยในการสำรวจ จึงต้องการให้ฝ่ายไทยให้คำตอบและแนวทางดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้ทันก่อนฤดูฝน สำหรับแผนสำรวจครอบคลุมแม่น้ำโขงชายแดนไทย-ลาว ระยะทาง 96 กม. จากสามเหลี่ยมทองคำ จนถึงบริเวณแก่งผาได โดยได้กำหนดพื้นที่การสำรวจ 15 บริเวณ ที่คาดว่ามีเกาะแก่ง หาดตื้น สันดอน ที่เป็นอุปสรรคการเดินเรือ จะใช้เวลาสำรวจทั้งหมด 97 วัน ทีมสำรวจ 40 คน สำรวจ 3 ด้าน คือ วิศวกรรมสำรวจ ชลศาสตร์ และด้านธรณีวิทยา เพื่อให้ทราบถึงพิกัดทางกายภาพ ทิศทางและความเร็วของการไหลของน้ำ ระดับน้ำ ความลึกของท้องน้ำและความแข็งของหิน จะสำรวจทั้งบนฝั่งและในน้ำ เพื่อคำนวณการปรับปรุงร่องน้ำและคาดการณ์ผลกระทบ ซึ่งได้ให้สภาวิศวกรรมไทยช่วยซักถามข้อมูลการสำรวจด้วย และหากทางท้องถิ่นจะเข้าร่วมลงเรือสำรวจด้วยก็เสนอตัวแทนเข้าร่วมได้

นายสมชายกล่าวว่า ส่วนผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ด้านประมง และการมีส่วนร่วมนั้น ขณะนี้ทางบริษัทจีนกำลังเตรียมจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาและใกล้จะมีความชัดเจนแล้ว คาดว่าจะจัดจ้างได้เร็ววัน ที่จะมีตัวแทน 3 ประเทศ ไทย ลาว เมียนมาเข้าร่วมทีมสำรวจ ก่อนหน้านี้ทางกรมเจ้าท่าเสนอให้ฝ่ายจีนจัดจ้างบริษัทจากประเทศอื่นเพื่อให้มีความเป็นกลางในการศึกษาสำรวจและเก็บข้อมูล แต่ทางจีนยืนยันว่าจะจ้างบริษัทจีนซึ่งโปรไฟล์ที่ดีและมีมาตรฐานการสำรวจอยู่แล้ว ทั้งอย่างที่รับทราบ เงินทุนในการจ้างที่ปรึกษาเป็นเงินกองทุนของจีน อย่างไรก็ตามการศึกษาทั้งด้านวิศวกรรมสำรวจ และการศึกษาผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น หรือกลุ่มรักษ์เชียงของ สามารถเสนอมาได้ว่าต้องการให้ทบทวนเรื่องอะไร และเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มหรือไม่ และสุดท้ายต้องนำเสนอ ครม.รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งสภาพัฒน์ สมช. สำนักงบประมาณ ก่อนจะพิจารณาทำตามแผนสำรวจหรือไม่ ยืนยันว่าขณะนี้จะเป็นการลงพื้นที่สนามเพื่อศึกษาสำรวจออกแบบเท่านั้น ส่วนจะมีการระเบิดแก่งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ครม.จะพิจารณา

นายนิวัติ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักเชียงของกล่าวว่า การชี้แจงการดำเนินการเป็นเรื่องดี ให้ชุมชนรับรู้ถึงการทำงานภาคสนามของทีมสำรวจ แต่ยืนยันว่าโครงการนี้เดินผิดขั้นตอน เพราะการระเบิดแก่งเฟสแรกมีผลกระทบแล้ว จึงอยากให้ศึกษาผลกระทบก่อน หลังจากที่ดำเนินแล้วสิบกว่าปีให้ชัดเจนก่อน พร้อมทั้งต้องการให้ฝ่ายไทยศึกษาผลได้ผลเสียของประเทศให้ละเอียดก่อน ทั้งความมั่นคงเขตแดน ความมั่นคงทางอาหาร ด้านประมง และผลกระทบต่อคนลุ่มแม่น้ำโขง 60-70 ล้านคน ซึ่งเราอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ที่จีนน่าจะตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต่อคนลุ่มน้ำโขง การทำโครงการเปิดเผยทีละช่วงทำให้เราไม่เห็นภาพทั้งหมดของผลกระทบ เชื่อว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำ และทางสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาและกายภาพแน่นอน

นายนิวัฒน์ กล่าวว่า ดังนั้นจึงเสนอขอให้ฝ่ายจีน ลดขนาดของเรือที่เดินเรือในแม่น้ำโขงน้อยกว่า 500 ตันนั้น เพราะเรือ 500 ตัน ขนาดใหญ่เกินไป จะมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงมากหากต้องระเบิดเพื่อเปิดเส้นทาง และหินไม่เหมือนต้นไม้ที่ทำลายแล้วจะสามารถปลูกขึ้นใหม่ได้

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.