เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 กลุ่มเยาวชนเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในนามกลุ่มลูกหลานแม่น้ำโขงกว่า 20 คน รวมทั้งกลุ่มรักษ์เชียงของ ได้ล่องเรือไปยังคอนผีหลงซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญของแม่น้ำโขงตอนบน และได้ขึ้นไปบนผาเยีย ซึ่งเป็นแก่งใหญ่ในบริเวณดังกล่าว โดยได้ชูป้ายแสดงจุดยืนคัดค้านการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง ด้วยข้อความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย จีนและอังกฤษ

นายบุญหลง ทับสระน้อย เยาวชนบ้านหัวเวียง อำเภอเชียงของ กล่าวว่าการชูป้ายคัดค้านการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขงครั้งนี้เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนไม่เห็นด้วยกับการทำลายระบบนิเวศในแม่น้ำโขงที่เป็นเหมือนแม่ที่ให้อาหารแก่พวกตนซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่พวกตนได้มาแสดงจุดยืน และตั้งใจว่าหากเรือขุดเจาะจีนมาถึงก็พร้อมที่จะมาร่วมแสดงจุดยืนอีกครั้ง

“แม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงพวกเรามาช้านาน ถ้าหากเขาระเบิดแก่งทำลายแม่น้ำโขง ก็เท่ากับทำลายสิ่งมีชีวิตต่างๆในแม่น้ำด้วยแล้วชาวบ้านจะอยู่ได้อย่างไร” นายบุญหลง กล่าว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.