ภาพข่าวจากเวปไซต์ พอช.

รายงานข่าวจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกผู้อำนวยการ (ผอ.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) แทนนายพลากร วงศ์กองแก้ว อดีตผู้อำนวยการพอช.ที่ถูกย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งผอ.พอช.สิ้นสุดวาระในเดือนกันยายนนี้ โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(บอร์ด)ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคัดเลือกผอ.พอช. แต่คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวถูกกดดันจนต้องลาออกภายหลังจากที่มีผู้สมัครบางส่วนส่งเอกสารไม่ครบและถูกตัดสิทธิ์ในการรับคัดเลือก แต่บอร์ดไม่เห็นด้วยและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา ทำให้คณะอนุกรรมการสรรหามองว่าเป็นการกดดันและพากันยกทีมลาออก

ข่าวแจ้งว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม บอร์ดพอช.ซึ่งมีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผอ.พอช.ชุดใหม่ขึ้นมา โดยประกอบด้วย 1.นายวิชล มนัสเอื้อศิริ ที่ปรึกษาบอร์ด เป็นประธาน 2.ผู้แทนกระทรวงพม.3.นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้นำชุมชนอาวุโสจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.นางฑิฆัมพร กองสอน ผู้แทนองค์กรชุมชนภาคชนบท 5.นายไพโรจน์ สุวรรณหงส์ ผู้แทนองค์กรชุมชนเมือง 6.รศ.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7.นายสมบูรณ์ คำแหง ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และ8.นางศมนีย์ มหัทธนะสมบูรณ์ ผู้ช่วยผอ.พอช.เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสรรหาได้ประชุมไปแล้ว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม โดยที่ประชุมมีมติคืนสิทธิให้กับผู้สมัครเดิมที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากเอกสารไม่ครบโดยให้เวลา 7 วันในการทำเอกสารเพิ่มเติม และกำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม ดังนั้นจึงมีผู้สมัครด้วยกันทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย 1.นายสุพจน์ อาวาส 2.นายอภินันท์ ชนะภัย 3.นางปรีดา คงแป้น 4.นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล 5.นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง 6.นายมานะ เกลี้ยงทอง 7.ผศ.ทศพล สมพงษ์ 8.นายสมชาติ ภาระสุวรรณ 9.นายเธียรธรรม เธียรสิริไชย 10.พล.ร.ต.เชฏฐ์ ศัลยพงษ์

ด้านนายพลากร วงศ์กองแก้ว อดีตผอ.พอช.ให้สัมภาษณ์ว่า ตนไม่ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปหรือยังถึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาชุดใหม่ อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้ว ภายหลังจากมีการพิจารณาคัดเลือกจนได้รายชื่อผู้สมัครอย่างน้อย 2 คนเรียบร้อยแล้วควรเป็นหน้าที่ของบอร์ดชุดใหม่ที่เป็นผู้ตัดสิน เพราะหากยังให้บอร์ดชุดเก่าทำหน้าที่ เกรงว่าจะไม่เกิดความรอบคอบเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่ 24 สิงหาคม และขณะนี้ก็ได้รายชื่อบอร์ดชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนทางราชการ

นายพลากรกล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อโดยเฉพาะจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า ดังนั้นบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผอ.พอช.จะต้องมีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันได้เริ่มโครงการดีๆไว้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจฐานราก เรื่องบ้านพอเพียง หรือโครงการประชารัฐ ดังนั้นผอ.คนใหม่จะต้องเข้ามาทำงานต่อยอดงานได้ ไม่ใช่เอาคนที่ทำงานไปวันๆเรื่อยๆและไม่เข้าใจสถานการณ์
————

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.