ต่อกรณีที่ทางการพม่าได้ร้องขอให้กองทัพภาคที่ 3 ของไทยห้ามไม่ให้มีการจัดประชุมของคณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพรัฐฉาน (Committee for Shan State Unity -CSSU) ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ถูกยกเลิกไป ล่าสุด ทางพลโทเจ้ายอดศึก ผู้นำของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน RCSS/SSA และยังเป็นประธานของกลุ่ม CSSU ได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ นายอูถิ่นจ่อ ประธานาธิบดีพม่า และพลเอกมิ้นอ่องหล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพม่า ชี้ว่า การห้ามจัดประชุมของกลุ่มไทใหญ่ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และจะยิ่งเป็นการขัดขวางต่อการลงนามหยุดยิงแห่งชาติ

ในหนังสือระบุว่า รู้สึกเป็นกังวลและผิดหวังต่อกรณีที่ทางกองทัพพม่าร้องขอให้กองทัพไทยห้ามทาง CSSU จัดประชุม ทั้งที่การประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือกันถึงประเด็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ ภาคสังคม ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมและสนับสนุนสำหรับการประชุมใหญ่ป๋างโหลงครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นอีก และการประชุมของ CSSU ไม่ได้จัดเป็นครั้งแรก แต่จัดมาตั้งแต่ยุคของรัฐบาลประธานาธิบดีเต็งเส่ง ซึ่งรัฐบาลในยุคนั้นไม่ได้จะห้ามจัดประชุมแต่อย่างใด แต่กลับสนับสนุนเสียด้วยซ้ำ รวมถึงการประชุมที่ผ่านๆ มา ทางรัฐบาลเต็งเส่งหรือกองทัพพม่าไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแต่อย่างใด

ในหนังสือที่ส่งไปยังผู้นำพม่ายังระบุอีกว่า จดหมายที่ทางกองทัพพม่าส่งมาถึงไทย ยังเรียกชื่อของ CSSU ผิด เป็น Committee of Shan State Union “การประชุมของ CSSU ยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มติดอาวุธที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิง ให้หันมาเข้าร่วมลงนามสัญญาหยุดยิงกับพม่า”

ทั้งนี้ ทางเจ้ายอดศึกเห็นว่า การห้ามกลุ่มไทใหญ่จัดประชุม นอกจากจะเป็นการขัดขวางการทำงานของการหยุดยิงแห่งชาติแล้ว ยังเป็นการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันระหว่างกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และรัฐบาลพม่า รวมถึงกองทัพพม่า นอกจากนี้ยังกระทบต่อความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อกระบวนการสันติภาพในประเทศอีกด้วย โดยพลโทเจ้ายอดศึก กล่าวว่า ไม่ควรจะมีเหตุการณ์หรือการสั่งห้าม CSSU จัดประชุมอีก

คณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพรัฐฉาน (Committee for Shan State Unity -CSSU) เป็นการรวมตัวของหลายองค์กรภาคส่วนของไทใหญ่ เช่นพรรคการเมืองไทใหญ่ กลุ่มติดอาวุธไทใหญ่และกลุ่มภาคสังคมอื่นๆ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มได้เคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล NLD หันมาให้ความเสมอภาคกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า เพราะเป็นกุญแจสำคัญที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งและนำไปสู่ความปรองดองแห่งชาติได้สำเร็จ ไม่ใช่เฉพาะปรองดองกับกองทัพพม่าเพียงฝ่ายเดียว

อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งในรัฐฉาน ได้เกิดการสู้รบอย่างหนักระหว่างกองทัพพม่าและทหารปะหล่อง TNLA ที่หมู่บ้านต่องปะโล่ บ้านใหม่ ตำบลต้อส่าง เมืองจ้อกเม และที่หมู่บ้านท้าปุ่ง ตำบลหลอยหอม เมืองน้ำคำ โดยทั้งสองฝ่ายได้ใช้ปืนครกยิงโต้ตอบกัน โดยกระสุนปืนตกในเขตหมู่บ้าน มีรายงานชาวบ้านโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

ที่มา Tai Freedom
แปลและเรียบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.