เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่สนามม้านางเลิ้ง ภาคประชาชนในนามกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำราว 20 คนได้แต่งกายชุดนักรบโบราณ แบกหามแร่ทองคำพร้อมกับขี่ม้าเดินสวนสนามเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สื่อสารและเรียกร้องให้สาธารณะเห็นภาพบรรพบุรุษที่ได้รักษาแร่อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนาน


นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ รองประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า หลังจากมีความเคลื่อนไหวโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ถึงการเตรียมบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พรบ.)แร่ พศ. 2560 นั้นประชาชนในกลุ่มได้เตรียมการและนัดหมายกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนไหว โดยวันนี้เวลาเหมาะสมจึงได้มารวมตัวกันที่สนามม้านางเลิ้งเพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชน และองค์กรประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณากรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายร่าง พรบ.ควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. … ให้เป็นกฎหมายพิเศษแยกแร่ทองคำออกจากพรบ.แร่ เพื่อคุ้มครองให้เป็นทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นางวันเพ็ญญ กล่าวว่าที่ผ่านมาได้ร่วมกันลงชื่อเสนอให้จัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วราว 10,000 รายชื่อมอบให้นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาจัดทำ โดยส่วนตัวเห็นว่าแร่ทองคำยังจำเป็นต้องมีการขุดต่อไป เพื่อประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจ แต่การออกกฎหมายที่เอื้อต่อการขอสัมปทานแร่ทองคำและมีผลเหมือนแร่ชนิดอื่นนั้น เป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยเพราะทุนใหญ่มักสร้างกำไรและทำลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไป อีกประเด็นที่ควรจะมีพรบ.แร่ทองคำต่างหากและควรมีการนำเข้าคลังหลวงของแผ่นดินหรือของประเทศ เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ไม่ใช่เพื่อสร้างกำไรและรายได้ให้นายทุนใหญ่ที่ขุดทอง

ทั้งนี้​ก่อนหน้านี้กลุ่มชาวบ้านกลุ่มปฏิรูปทรัพยากรฯ ยื่น 1 หมื่นรายชื่อ ร้องรัฐบาลออกกฎหมายพิเศษขุดแร่ทองคำ พร้อมเดินหน้าต้านสัมปทานให้เอกชนทุกรูปแบบ
//////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.