———————————————————————————————————–

นักข่าวพลเมือง : ค่ายอพยพฯ อิตุท่ารัฐกะเหรี่ยงถูกตัดความช่วยเหลือ จ.แม่ฮ่องสอน

ออกอากาศทาง ThaiPBS วันที่ 24 สิงหาคม 2560

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.