เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกผู้อำนวยการ(ผอ.)สถาบันพัฒนาองค์กรชุชน(พอช.)คนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระลงในเดือนสิงหาคมนี้ว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯได้จัดให้ผู้สมัครทั้ง 10 คนได้แสดงวิสัยทัศน์ โดยใช้เวลาคนละ 15 นาทีและร่วมซักถามแสดงมุมมองอีก 20 นาที โดยมีการให้คะแนนแต่ละคนไว้แล้ว แต่ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดเพราะคะแนนเป็นเพียงเครื่องมือที่สำคัญเท่านั้น แต่ต้องดูเครื่องมือคุณภาพด้านอื่นๆด้วย เช่น ประสบการณ์และผลงาน ว่าเป็นอย่างไร โดยในวันที่ 23 สิงหาคม จะคัดเลือกให้เหลือ 3 คนเพื่อส่งให้คณะกรรมการพอช.(บอร์ด) ซึ่งจะประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่ 24 สิงหาคม เป็นผู้พิจารณา

“เราจะไม่เสนอว่าใครเป็นอันดับ 1 หรืออันดับที่เท่าไหร่ แต่จะบอกข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยไปให้ เรามีหน้าที่คัดเลือกให้ทันกรอบเวลาที่คณะกรรมการกฤษฏีกาตีความมา แถมตอนนี้ยังมีคำสั่งของคสช.อีก 1 ฉบับที่ระบุว่าการคัดเลือกผู้อำนวยการต้องให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลา 2 หรือ 3 เดือนก่อนที่จะหมดวาระ จึงรอไม่ได้ ส่วนบอร์ดชุดนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ หรือว่าจะรอให้บอร์ดชุดใหม่พิจารณา ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแล้วแต่บอร์ดจะพิจารณากันในวันที่ 24”แหล่งข่าว กล่าว

ข่างแจ้งว่ากล่าวว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคัดเลือกผอ.พอช.แล้วชุดหนึ่ง แต่ได้ลาออกไป ดังนั้นจึงต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าผอ.พอช.คนใหม่ควรมีคุณสมบัติอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน

ข่าวแจ้งว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯได้คัดเลือกผู้สมัครในเบื้องต้นโดยตัดออกไปแล้ว 4 คนเพราะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างไม่ตรงกับการทำงานของพอช. ขณะเดียวกันได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และจับตามองกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการทำหน้าที่บอร์ดชุดปัจจุบัน เนื่องจากกำลังหมดวาระ จึงไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผอ.พอช.คนใหม่ ที่ต้องทำงานร่วมกับบอร์ดชุดใหม่ และขณะนี้ได้รายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งบอร์ดชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องอยู่ที่หน้าห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มานานนับเดือน โดยสาเหตุที่ช้าเพราะผู้บริหารพอช.ได้ดึงเรื่องกลับโดยอ้างว่าต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นการประวิงเวลาเพื่อให้บอร์ดชุดเก่าได้เลือกผอ.พอช.คนใหม่ ////////////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.