ภาพจากเว็บไซต์ Tai Freedom

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 ส.ค.จนถึงขณะนี้ กลุ่มพันธมิตรทางเหนือ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 7 กลุ่ม ได้แก่ กองทัพว้า UWSA, กองทัพเอกราชคะฉิ่น KIA, กองทัพรัฐฉานเหนือ SSPP, กองกำลังเมืองลา NDAA, กองกำลังโกก้าง MNDAA, กองกำลังปะหล่อง TNLA, และกองทัพอาระกัน AA ได้จัดประชุมกันรอบที่ 4 ที่เมืองป๋างซาง เขตปกครองว้า ในรัฐฉาน โดยมีรายงานว่า ทั้ง 7 กลุ่มนั้นได้ขาดการติดต่อหารือพูดคุยเรื่องการสร้างสันติภาพกับทางรัฐบาล NLD ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การหารือกันอีกครั้งก็เพื่อหาแนวทางที่จะทำให้การเจรจาทางการเมืองกับรัฐบาล NLD ดำเนินได้ต่อไปในทิศทางไหน

ในการพบหารือกันครั้งนี้ ทั้ง 7 กลุ่มติดอาวุธยังได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแผนดำเนินการที่ทางกลุ่มได้ทำไว้และแผนการที่จะดำเนินต่อไปอย่างไรในอนาคตเป็นต้น ทั้งนี้การหารือครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งที่ 4 โดยครั้งหลังสุดที่ทั้ง 7 กลุ่มได้หารือกันนั้น ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ 12 ข้อ หนึ่งในนั้นระบุ ทางกลุ่มไม่ยอมรับสัญญาหยุดยิงแห่งชาติที่รัฐบาลพม่าได้ทำไว้ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังระบุจะหาแนวทางใหม่ไม่ทำตามฝ่ายพม่า เพื่อให้บรรลุถึงการสร้างสันติภาพในประเทศ ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่าน ทางกลุ่มได้จัดตั้งกลุ่มตัวแทนขึ้นเพื่อหารือเจรจาทางการเมืองกับฝ่ายรัฐบาลพม่า โดยใช้ชื่อว่า Myanmar Peace Commission and Federal Political Negotiation Consultative Committee – FPNCC ซึ่งทั้ง 7 กลุ่มเห็นด้วยที่จะไม่แยกการเจรจากับฝ่ายพม่า โดยจะให้ FPNCC เป็นตัวแทนเจรจาทั้งหมด

อีกด้านหนึ่ง การหารือระหว่างกลุ่ม UNFC (สภาสหพันธรัฐแห่งชาติสหภาพ) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มกับรัฐบาล NLD และกองทัพพม่า ทาง UNFC ได้เสนอข้อเรียกร้องด้วยกันทั้งหมด 8 ข้อ เพื่อให้สัญญาหยุดยิงแห่งชาติ (NCA) ที่ฝ่ายพม่าได้ร่างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าข้อเรียกร้องบางข้อที่ UNFC ได้เรียกร้องไป โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทหารและการเมือง รวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของต่างชาติที่จะเข้ามาสังเกตการณ์การหยุดยิง ยังคงตกลงกันไม่ได้ระหว่างรัฐบาล NLD และกองทัพพม่าด้วยกันเอง โดยทางตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล NLD เผยว่า บางประเด็นที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ จำเป็นต้องยื่นไปถึงผู้นำทั้งฝ่ายกองทัพพม่าและฝ่ายรัฐบาลรับทราบและตัดสินใจ “เกี่ยวกับประเด็นทางทหาร ถึงแม้รัฐบาล NLD เห็นด้วยกับ UNFC แต่ทางกองทัพกลับไม่เห็นด้วย” นายอูตันซอ โฆษกของ UNFC กล่าว

ทางด้านโฆษกของ UNFC กล่าวว่า หากทางฝ่ายกองทัพพม่าและรัฐบาล NLD ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ทางฝ่ายเรียกร้องไป เชื่อว่าสัญญาหยุดยิงก็คงไม่บรรลุผลสำเร็จ มีรายงานว่า ในช่วง 14 เดือนที่ผ่านมา ทาง UNFC ได้หารือกับตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล NLD และกองทัพพม่า ทั้งหมด 16 ครั้ง แต่ก็พบว่ามีความก้าวหน้าน้อยมาก ขณะที่ข้อเสนอของ UNFC ที่รัฐบาลและกองทัพเห็นด้วยในการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา เช่น จะร่วมกันสร้างประชาธิปไตยและสหพันธรัฐตามแนวทางสัญญาป๋างโหลง รวมทั้งเห็นด้วยกับสิทธิเสมอภาคและรวมถึงสิทธิในการปกครองตนเอง นอกจากนี้ยังเห็นด้วยที่จะให้ทุกกลุ่ม ทุกระดับที่ได้หารือทางการเมือง ทั้งจากพรรคการเมือง ตัวแทนชาติพันธุ์และตัวแทนจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยมีพื้นฐานมาจากข้อตกลงและการตัดสินใจร่วมกันที่เกิดขึ้นในการประชุมใหญ่สัญญาป๋างโหลง

ขณะที่เมื่อช่วงวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุตึงเครียดระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพมอญ อย่างพรรครัฐมอญใหม่ (New Mon State Party) หลังกองทัพพม่าสั่งห้ามกองทัพมอญเดินขบวนสวนสนามในวันครบรอบของกองทัพมอญ นอกจากนี้ ทางกองทัพพม่าได้เพิ่มกำลังทหารมาในเมืองมะละแหม่งและใกล้กับเขตควบคุมของกองทัพมอญอย่างต่อเนื่อง เหมือนต้องการที่จะเข้าโจมตีและข่มขวัญทางกองทัพมอญ อย่างไรก็ตาม หลังทั้งสองฝ่ายได้หารือกันที่เมืองเย เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์คลายความตึงเครียดมากขึ้น ทั้งนี้ พรรครัฐมอญใหม่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในกลุ่มของ UNFC

ที่มา Myanmar Times/Tai Freedom/Mon News Agency

แปลและเรียบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.