ภูเก็ต 29 พ.ย. – กว่า 2 ปีแล้วที่รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามแนวทางจัดทำพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ทำให้ชาวเล 5 จังหวัดอันดามัน ยังต้องเผชิญปัญหาไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เสี่ยงต่อการล่มสลายในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ติดตามจากรายงาน. – สำนักข่าวไทย

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.