กองกำลังปลดแอกคะฉิ่น หรือเคไอเอ โวยพม่าไม่หยุดยิง ทั้งที่ “เต็ง เส่ง” ผู้นำสั่งหยุดแล้ว และเชิญผู้แทนฝ่ายกะฉิ่นร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพ…

 

พัน เอกเจมส์ ลัม ดัว โฆษกกองกำลังปลดแอกคะฉิ่น (เคไอเอ) แถลงเมื่อ 20 ม.ค. ระบุกองกำลังรัฐบาลพม่ายังไม่หยุดโจมตีฐานที่มั่นกองกำลังคะฉิ่นทางภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ใกล้พรมแดนจีน ทั้งๆ ที่ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ผู้นำพม่าสั่งหยุดยิง และเชิญผู้แทนฝ่ายคะฉิ่นร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพ

 

การ โจมตีของกองทัพพม่ายังเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์ ก่อให้เกิดคำถามคาใจว่าประธานาธิบดีเต็ง เส่ง มีอำนาจสั่งการกองทัพได้มากน้อยเพียงใด ทั้งยังมีความจริงใจมากน้อยเพียงใดต่อแนวนโยบายปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ ที่ผ่านมา กลุ่มติดอาวุธหลักๆ ในพม่าราว 10 กลุ่ม ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าแล้ว แต่การสู้รบระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังคะฉิ่นยังไม่หยุดตลอดช่วง 20 เดือน.

 

ไทยรัฐ 21 มกราคม 2556

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.