จี้ 4 รัฐบาลลุ่มน้ำโขงพิจารณาเขื่อนปากลายโปร่งใส แนะปฎิรูปกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

เรือสำรวจจีน ที่หัวงานเขื่อนปากลาย (ภาพจากแฟ้ม 2008)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายพันธมิตรลุ่มน้ำโขง (Save the Mekong Coaltion) ได้ส่งแถลงการณ์ถึงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง(MRC)และตัวแทนรัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ กรณีการสร้างเขื่อนปากลาย ซึ่งเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักแห่งที่ 4 โดยรัฐบาลลาว โดยระบุว่า ตามที่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน รัฐบาลลาวได้แจ้งอย่างเป็นทางการไปยัง MRC กรณีที่จะเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนปากลาย สร้างความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อ แผนการเตรียมกระบวนการแจ้งและปรึกษาหรือล่วงหน้า

ในแถลงการณ์ระบุว่า เขื่อนปากลายจะเพิ่มระดับความเสียหายที่เกิดจากการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงอยู่ในขณะนี้ และจะทำลายความหวังของชุมชนที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาต่อผลกระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างลง การจัดกระบวนการปรึกษาหารือทั้งเขื่อนไซยะบุรี ดอนสะโฮงและปากแบง ที่ผ่านมา ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดแจ้งและยังเป็นปัญหาต่อเนื่องอยู่ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างและ MRC ละเว้นการจัดกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า และขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ และ MRC ต้องแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใสตามข้อเรียกร้องต่อผลกระทบของเขื่อนต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นและขอให้มีการปฎิรูปกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าและตระหนักในผลการศึกษาของCouncil Study

“กระบวนการตัดสินใจของเขื่อนไซยะบุรี ดอนสะโฮง ได้จุดชนวนความขัดแย้งภายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสากล ประเด็นการศึกษาข้อมูลที่ไม่เพียงพอและเรียกร้องให้มีการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าไม่เคยได้รับการตอบรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงมีการเรียกร้องให้เลื่อนการก่อสร้างเขื่อนออกไป เขื่อนทั้งสองแห่งก็ดำเนินการก่อสร้างภายใต้การไม่มีข้อตกลงหรือแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับคณะกรรมการร่วมและสภาการปฏิรูปกระบวนการปรึกษาหารือ” แถลงการณ์ระบุ

ทั้งนี้เขื่อนปากลายมีกำลังผลิต 770 เมกะวัตต์ จะตั้งอยู่ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โดยเขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านท้ายน้ำต่อจากเขื่อนไซยะบุรี ในสปป.ลาว ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะที่เขื่อนปากลายอยู่ห่างจากพรมแดนไทยด้านจังหวัดเลยประมาณ 100 กิโลเมตร

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.