เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายภาคประชาชนที่ห่วงใยป่าแก่งกระจานราว 30 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอให้ชะลอโครงการสร้างถนนคอนกรีตสู่เขาพะเนินทุ่ง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน

ทั้งนี้ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตรขึ้นเขาพะเนินทุ่งในอุทยานชาติแก่งกระจาน พวกเราในนามเครือข่ายภาคประชาชนที่รู้สึกห่วงใยในผืนป่าแก่งกระจานไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเส้นทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งให้เป็นทางคอนกรีตตลอดทั้งสาย เนื่องจากถนนเส้นนี้จะสร้างผ่านพื้นที่ใจกลางอันเปรียบเสมือนหัวใจของผืนป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานฯ โดยเป็นบ้าน ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าหายาก เช่น เสือ สัตว์ป่าสงวน อย่างเก้งหม้อ เลียงผา

ในหนังสือระบุว่า เส้นทางนี้สร้างครั้งแรกในปี 2528 ซึ่งต่อมาได้มีการลาดยางตลอดเส้นทางบนภูเขาจนกระทั่งเมื่อการท่องเที่ยวป่าเป็นที่นิยมมากขึ้นเส้นทางนี้ก็มีนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นมาเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ บ้างมาเพื่อศึกษาธรรมชาติ บ้างมาเพื่อชมวิวทะเลหมอกอันสวยงามบนเขาพะเนินทุ่ง พวกเราได้พบว่าหลังจากที่มีจราจรหนาแน่นขึ้น พื้นที่หากินของสัตว์ป่าหลบหนีออกจากจากแนวถนนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพผิวถนนที่ชำรุด ตามกาลเวลา บางจุดโดนทางน้ำกัดเซาะพังทลาย รถที่จะเข้าได้จึงมีแต่เพียงรถกระบะหรือ 4WD ไหล่ทางชำรุด ทางแคบรถไม่สามารถสวนกันได้จึงต้องมีการจัดการให้มีการขึ้น-ลงเขาเป็นเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงรถสวนกัน ลักษณะทางกายภาพของถนนที่ไม่เอื้ออำนวยนี้ในทางหนึ่งก็ช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวไม่ให้ขับรถเร็วเกินไปหรือมีจำนวนมากจนเกินไปนัก

“นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศน์หลายท่านเห็นว่า ที่จริงแล้วบริเวณพะเนินทุ่งนี้เหมาะจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามากกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติเพราะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ควรจัดการให้มีการรบกวนจากมนุษย์น้อยที่สุด นอกจากนี้ก็ไม่ได้มี แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ เช่น น้ำตกขนาดใหญ่ที่เข้าถึงได้ง่าย ขณะเดียวกันการขยายถนน-ปรับปรุงผิวถนนให้เป็นคอนกรีตตลอดสายนั้น ทำให้การจราจรสะดวก การขับรถสามารถใช้ความเร็วสูงขึ้น และปริมาณรถที่วิ่งจะมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสูญเสียสัตว์ป่าจากการถูกรถทับ รถชนเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ป่าที่สำคัญมากไม่น้อยกว่าการล่าสัตว์ป่าเลยทีเดียวดังที่เราเห็นตัวอย่างซากสัตว์ป่าที่ถูกรถชนอยู่เป็นประจำบนถนนที่ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือ ปางสีดา ซึ่งสถิติจากเฉพาะถนนที่ตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พบมีสัตว์ป่าถูกรถชนตายถึงปีละประมาณ 3,000 ตัว”ในหนังสือระบุ

ในหนังสือระบุด้วยว่า แม้ในอนาคตอุทยานฯตั้งใจออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น การจำกัดความเร็วของการขับขี่ หรือควบคุมปริมาณยานพาหนะที่สัญจร แต่มาตรการเหล่านั้นยังเป็นเรื่องน่าสงสัยว่าเราจะบังคับใช้ได้เข้มงวดเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งดูจะล้มเหลวในทางปฏิบัติมาตลอดแทบทุกอุทยานฯ อีกทั้งนโยบาย กฎระเบียบนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งขึ้นกับผู้รับผิดชอบ ดังนั้น ลักษณะทางกายภาพถนนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

ในช่วงท้ายของหนังสือระบุด้วยว่า พวกเราเห็นด้วยกับการซ่อมแซมเส้นทางนี้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของการลาดตระเวน แต่แทนที่เราจะไปปรับปรุงสภาพถนนเป็นคอนกรีตตลอดเส้นทาง เราน่าจะหันมาแก้ไขปรับปรุงเฉพาะบางจุด ที่มีความเสี่ยง ชำรุดซ้ำซาก เช่น ช่วงที่มี ความลาดชันสูงหรือ จุดที่มีน้ำกัดเซาะ มีดินถล่มซ้ำซาก ด้วยวิธีนี้ น่าจะเป็นหนทางลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าลงไปได้มาก อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณได้ไม่น้อย

นายจำลอง วิลัยเลิศ ผู้แทนเครือข่ายพิทักษ์รักษ์ป่าแก่งกระจาน กล่าวภายหลังการยืนหนังสือว่า ได้พบกับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าฯซึ่งรับหนังสือแทนโดยนายณัฐวุฒิกล่าวตนเองก็เพิ่งรู้เรื่องถนนและเห็นด้วยว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพราะเป็นเรื่องสำคัญ โดยผู้ว่าฯได้รับทราบเรื่องนี้แล้วซึ่งจะมาอ่านรายละเอียดในช่วงบ่ายเพราะในช่วงเช้าผู้ว่าฯติดภารกิจ อย่างไรก็ตามหลังจากยื่นหนังสือครั้งนี้แล้ว พวกเราจะรอฟังคำตอบ ขณะเดียวกันเรายังรู้สึกกังวลว่าประชาชนยังรับรู้ข่าวสารนี้ไม่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องทำข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้สื่อไปยังประชาชนให้ทั่วถึง ซึ่งในตอนนี้ได้มีตัวแทนจากทุกอำเภอเข้ามาร่วมเพื่อช่วยกันรณรงค์เคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างถนนคอนกรีตในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้แทนเครือข่ายต่างๆยังได้หารือร่วมกันถึงการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เวทีเสวนา กิจกรรมแสดงภาพถ่ายผืนป่าแก่งกระจาน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.