เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมามีแม่เฒ่าชาวไทยเชื้อสายอาข่า จำนวน 5 คน ได้รับการลงรายการสัญชาติไทย และถ่ายบัตรประชาชนไทย ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเป็นกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ที่มูลนิธิ พชภ.ได้รับมอบอำนาจดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานและยื่นคำร้องแทน ซึ่งแม่เฒ่ากลุ่มนี้มีอายุระหว่าง 65-97 ปี

ในการถ่ายบัตรประชาชนดังกล่าว มีลูกหลานแม่เฒ่าพากันเดินทางลงจากหมู่บ้านเพื่อมาให้กำลังใจจำนวนมาก มีนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน เป็นผู้มอบบัตร และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแก่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี โดยทันทีที่ได้รับบัตรประชาชน บรรดาแม่เฒ่าถึงกลับหลั่งน้ำตาด้วยความปลาบปลื้ม โดยมีลูกหลานพากันยิ้มด้วยความตื้นตัน

เลขาธิการกล่าวว่ามูลนิธิพชภ.ได้ดำเนินการแก้ปัญหาผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งกลุ่มแม่เฒ่าบ้านกิ่วสะไตกลุ่มนี้เป็นชาวเขาดั้งเดิม เกิดที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปัจจุบันคืออำเภอแม่ฟ้าหลวง และย้ายมาก่อตั้งหมู่บ้านที่กิ่วสะไต หมู่ 19 ต.ป่าตึง แต่สาเหตุที่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎรเนื่องจากในอดีต ทั้งแม่เฒ่าและลูกหลานคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีบัตรประชาชนไทย เพราะคิดว่าตนเองอยู่แต่ในหมู่บ้าน ไม่ได้ติดต่อกับภายนอก เมื่อมีการสำรวจและดำเนินการ จึงไม่ได้เข้าร่วม ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสัญชาติไทย ทั้งที่เป็นผู้ทรงสิทธิ แต่สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ลูกหลานออกไปทำงานที่ต่างๆ ทำให้แม่เฒ่าเหล่านี้ต้องการมีบัตรประชาชน

นางส่อเบอะ เชอหมื่อกู่ แม่เฒ่าวัย 97 ปี กล่าวว่าตนแก่มากแล้ว แต่วันนี้ได้มาถ่ายบัตรประชาชนไทย ดีใจมาก เพราะได้เป็นคนไทยแล้ว

นางชุยยุง เบเชกู่ อายุ 93 ปี ภรรยาของผู้ก่อตั้งหมู่บ้านกิ่วสะไต กล่าวว่าวันนี้ตนดีใจมาก ดีใจที่ ได้เป็นคนไทย ภูมิใจ มีบัตรประชาชนจะได้เดินทางไปเยี่ยมลูกหลานที่จังหวัดอื่น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.