หวั่นใช้แผ่นดินเมืองคอนโกงกิน ชาวบ้านฮือต้านแผนจัดการน้ำหมื่นล้านของกรมชล เตรียมบุกกรุง-ปักหลักประท้วงหน้าทำเนียบ

ขอบคุณภาพจาก วันชัย พุทธทอง


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านในนามเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช และตัวแทนองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคใต้กว่า 10 องค์กร อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป้าต้นน้ำวังหีบ กลุ่มคัดค้านเขื่อนคลองสังข์ กลุ่มปกป้องคลองท่าดี กลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.ท่าศาลา-อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ กลุ่มคีรีวงไม่เอาคลองผันน้ำ กลุ่มรักษ์ป่าโตนสะตอ จ.พัทลุง เป็นต้น ประมาณ 500 คน ได้ร่วมกันเดินขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนคลองวังหีบ อ.ทุ่งสง โครงการเขื่อนคลองสังข์ อ.ทุ่งใหญ่ และโครงการขุดคลองผันน้ำแม่น้ำไชยมนตรี

ขอบคุณภาพจาก วันชัย พุทธทอง

ทั้งนี้ตลอดเส้นทางชาวบ้านที่ร่วมขบวนได้ถือธงสัญลักษณ์สีเขียวและแผ่นป้ายข้อความ เพื่อสื่อถึงการคัดค้านโครงการจัดการน้ำที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนของชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงได้พยายามให้ข้อมูลกับชาวบ้านในเมืองตลอดเส้นทางการเดิน นอกจากนี้ขบวนเดินได้เข้าไปสักการะขอพรศาลหลักเมือง ก่อนจะไปสิ้นสุดการเดินที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านได้อ่านคำประกาศเพื่อแสดงจุดยืน และเรียกร้องให้คนนครและประชาชนทั่วประเทศร่วมกันลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการประกาศว่า ในวันที่ 25 มกราคมนี้ ชาวบ้านจะรวมตัวไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและปักหลักชุมนุมจนกว่าจะมีความชัดเจนถึงการยกเลิกโครงการทั้งหมด

ขอบคุณภาพจาก วันชัย พุทธทอง

คำประกาศระบุว่า เครือข่ายปกป้อง ดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช ที่มาพร้อมกันในวันนี้เพื่อกระทำภารกิจสำคัญ คือการปกป้องแผ่นดินเมืองนครจากการคุกคามของกรมชลประทาน น้ำกำลังจะถูกพรากไปจากเมือง คนกำลังจะถูกพรากไปจากแผ่นดิน ความทุกข์ยากลำเค็ญกำลังจะปกคลุมเมืองนคร การขุดคลองผันน้ำเมืองนครจะทำให้น้ำแล้งตั้งแต่คีรีวงจนถึงปากพนัง เขตเทศบาลจะขาดน้ำเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเกิดภาวะน้ำสะเด็ด การขุดคลองผันน้ำไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาลได้แต่อย่างใด เหตุของน้ำท่วมเกิดจากเหตุอื่นประกอบกัน ฉะนั้นหากขุดคลองผันน้ำ ภาวะการขาดน้ำจะเกิดขึ้นกับเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่รายรอบ นิเวศของเมืองตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเลจะถูกทำลายสิ้น

คำประกาศ ระบุด้วยว่า การสร้างเขื่อนทั้งคลองสังข์และวังหีบเป็นการสร้างเป้าหมายเท็จให้เป็นเป้าหมายจริง เพื่อสร้างความ ชอบธรรมให้เกิดการสร้างเขื่อน ข้ออ้างสำหรับการสร้างเขื่อนคือการป้องกันน้ำท่วมและเพื่อการเกษตร ทั้งที่ลำน้ำวังหีบไม่ผ่านเมืองทุ่งสง พื้นที่การเกษตรเปลี่ยนไปแล้ว เขื่อนไม่เคยป้องกันน้ำท่วมแต่ทำ หน้าที่ปล่อยน้ำท่วมพื้นที่ชาวบ้านเสมอ โดยในฤดูแล้งไม่มีน้ำเพราะป่าต้นน้ำถูกทำลายจากการสร้าง เขื่อน ทั้งเขื่อนคลองสังข์และวังหีบจึงเป็นโครงการหาผลประโยชน์บนหายนะของประชาชน

“การสร้างเขื่อนและการขุดคลองนับวันจะเพิ่มขึ้นทุกที จนประชาชนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ยิ่งสร้างเขื่อน ระบบน้ำและการเกษตรยิ่งหายนะ น้ำถูกผันไปให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ ทั้งนี้การก่อสร้างมีการใช้งบ ประมาณจำนวนมหาศาลมีการโกงกินกันอย่างแพร่หลายทุกระดับ เฉพาะการขุดลอกคลองผันน้ำเมืองนครมีการใช้งบประมาณเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท ทำไมเราต้องให้ผู้คนมาใช้แผ่นดินเมืองนครเป็นพื้นที่กระทำการโกงกินงบประมาณแผ่นดิน ทำไมเรา ต้องยอมให้พี่น้องของเราพลัดพรากจากแผ่นดินเกิดด้วยการไล่รื้อเพื่อเอาพื้นที่สร้างเขื่อนขุดคลอง ทำไมเราจะยอมให้การเกษตรล่มสลาย ผู้คนไม่มีน้ำกินน้ำใช้จากความมักง่ายของกรมชลประทาน” คำประกาศ ระบุ

คำประกาศ ระบุด้วยว่า ถึงเวลาแล้วที่คนนครจะลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินเกิด เราไม่ได้รุกรานใครแต่เราปกป้องบ้านตัวเอง ขอประกาศต่อแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าเราประชาชนจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายแผ่นดิน ลำน้ำ ผืนป่า ของเมืองนครอีกต่อไป ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องคืนการตัดสินใจด้วยการยกเลิกมติ ครม.ซึ่งเปิดทางให้เกิดการสร้างเขื่อนและขุดคลองเมืองนคร โดยเราจะเดินทางไปรับฟังสำนึกของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนในวันที่ 25 มกราคมนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ทำเนียบรัฐบาลและจะปักหลักอยู่ที่นั่นจนกว่าสำนึกของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนจะเกิดขึ้น และในโอกาสนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการอื่นใด ยุติการกระทำการใดๆ ที่เป็นการข่มขู่ คุกคาม อ้างข้อเท็จ มาเกลี้ยกล่อมประชาชนอีกต่อไป ที่ผ่านมาล้วนพิสูจน์แล้วว่า พวกท่านทั้งหลายมิใช่ที่พึ่งของประชาชน ขอให้คนเมืองนครรู้เท่าทันกลเกมส์เหล่านี้ และอย่ายอมให้ผู้คนเหล่านี้ใช้แผ่นดินเมืองนครกระทำการทุจริตต่อแผ่นดิน ในโอกาสนี้ขอประกาศต่อแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรวมพลังคนนครและคนทั้งประเทศมากระทำภารกิจ ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันป้องป้องหายนะของแผ่นดิน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.