เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 นายทนงศักดิ์ ทองกุล ทนายความเปิดเผยถึงเรื่องที่ศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษายกฟ้องกรณีเอกชนซึ่งอ้างกรรมสิทธิในที่ดินหาดราไวย์แปลง 8324 ฟ้องขับไล่ชาวเลชุมชนราไวย์ 5 รายซึ่งขายปลาและอาหารทะเลบริเวณหน้าหาด เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาว่า จำเลยมีพยานหลักฐานนำสืบให้เห็นได้ว่ามีการอยู่อาศัยในที่ดินพิพาทมาก่อนปี 2485 ไม่ว่าจะเป็นพยายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั้งการอ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศ การขุดค้นโครงกระดูก การสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนพิเศษซึ่งพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ามีชาวเลอาศัยอยู่ในที่ดินมาก่อน 2493 อีกทั้งจำเลยมีพยานที่ยืนยันว่าอยู่ในที่ดินมาก่อนการออกเอกสารในที่ดิน ซึ่งคำให้การสอดคล้องกับทะเบียนนักเรียนยืนยันว่ามีชาวเลอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทมาก่อนจริง ประกอบกับจำเลยนำพยานที่มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือมาเบิกความยืนยันข้อมูลเอกสารว่ากระบวนการจัดทำข้อมูลต่างๆ ได้ดำเนินการโดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย จึงเชื่อได้ว่าชาวเลอยู่อาศัยในที่ดินพิพาทมาก่อนจริง

นายทนงศักดิ์กล่าวว่า โจทก์ไม่สามารถนำสืบหักบล้างพยานจำเลยได้ แม้ว่าจะมีเจ้าพนักงานที่ดินมาเบิกความยืนยันว่าการออกเอกสารสิทธิโดยชอบ แต่ไม่ได้ยืนยันว่ามีการแจ้งการครอบครองที่ดินชอบหรือไม่ ประกอบกับทนายจำเลยทั้ง 5 ได้ถามค้านพยานโจทก์ว่า การออกใบจองใบไต่สวน ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิและการออกโฉนดที่ดินเป็นวันเดียวกันซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานที่ดินตอบคำถามค้านว่าเป็นไปไม่ได้จึงมีพิรุธหลายประการ

นายทนงศักดิ์กล่าวว่า ขณะเดียวกันหากมีการเดินสำรวจจริงต้องพบชาวเลในที่ดิน อีกทั้งในคดีก่อนที่จำเลย(ชาวเล)เคยแพ้คดีนั้น ไม่มีการนำพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้พิสูจน์เช่นเดียวกับคดีนี้มาก่อน เมื่อพิเคราะห์พยานหลักฐานในการต่อสู้คดีแล้วเชื่อว่ามีชาวเลราไวย์อาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทมาก่อนการแจ้งการครอบครองของนายทัน มุกดี จริง การแจ้งการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิของนายทันจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากออกทับพื้นที่ซึ่งชาวเลอยู่อาศัยในที่ดินมาก่อนจริงจึงพิพากษาให้ยกฟ้อง

“โดยรวมแล้วคือการออกเอกสารสิทธิที่ดินแปลงนี้ ศาลชี้ว่าเป็นการออกโดยมิชอบ จริงๆ แล้วเขาฟ้องขับไล่ชาวบ้านที่ขายของอยู่หน้าหาด 5 ราย แต่ได้พิจารณาที่ดินหมดทั้งแปลงซึ่งในสค.1 บอกว่ามี 8 ไร่ แต่กลับออกเอกสารสิทธิถึง 12 ไร่ และฟ้องขับไล่ชาวเลในชุมชน เมื่อผลออกมาเช่นนี้จึงเป็นประโยชน์กับชาวบ้านอย่างมาก และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบ” นายทนงศักดิ์ กล่าว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.