วันที่ 26 กุมภาพันธ์ นางสุวัน แววพลอยงาม ประธานชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ชาวบ้านในชุมชนวัดแคนางเลิ้งทราบว่าโครงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะตัดผ่านมาทางชุมชนวัดแค นางเลิ้ง และจะมีการก่อสร้างตัวสถานีที่บริเวณหลานหลวง เป็นเหตุให้ต้องมีการเวนคืนพื้นที่ชาวบ้านประมาณ 10 หลังคาเรือน ในเร็ววันนี้ ตนและชาวบ้านจึงได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการ รฟม. เพื่อร้องเรียนขอให้ยกเลิกการก่อสร้างสถานีหลานหลวง แล้วสร้างสถานีถัดไปเป็นสถานีผ่านฟ้าแทน ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะไม่ผ่านชุมชนวัดแคนางเลิ้ง

 

 

นางสุวัน แววพลอยงาม ประธานชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง)

“เราอยากให้ รฟม.ทบทวนแผน เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในชีวิตความเป็นอยู่ และพยายามจะสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เช่น การรวมตัวก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ยาวกว่า 6 ปี โดยมีเงินกองทุนรวมกว่า 1.4 ล้านบาท เพื่อสานต่อโครงการบ้านมั่นคง อีกทั้งเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมหลายอย่าง อาทิ ความเป็นตลาดเก่า ความมีชื่อเสียงในด้านขนมโบราณ การแสดงละครศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม อย่างละครชาตรี ตลอดจนเป็นสถานที่ดินแดนแห่งตำนาน พระเอกภาพยนตร์รุ่นเก่าอย่าง มิตร ชัยบัญชา เป็นต้น เหล่านี้คือ ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตกรุงเก่าที่หาดูได้ยาก

 

 

นางสุวันกล่าวว่า ตามกำหนดในแผนของ รฟม. ระบุว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2562 แต่หลายคนในชุมชนลงความเห็นว่าอยากให้ รฟม.เรียกประชุมผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง เพื่อประชาพิจารณ์อย่างเป็นทางการ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง แต่จากการเรียกร้องที่ผ่านมา รฟม.ก็ยังนิ่งเฉย ดังนั้น หากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบก่อนการดำเนินการสร้าง คาดว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษาสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านเช่าอยู่อาศัยอีกครั้ง

 

มติชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.