กรุง​เทพฯ * นายกฯ ตั้ง​แล้ว กก.ฟื้นฟูชาว​เลหลังจากชาวบ้าน​เรียกร้องมานาน มอบรองนายกฯ ​เป็นประธาน ระบุมีหน้าที่ขจัดอุปสรรค​เยียวยาชาว​เล ​ผู้​แทน​เครือข่ายบุกกรุงร้องกองทุนยุติธรรมช่วย​เหลือด่วน หลังชาวบ้านถูกจับ​ไม่​เป็นธรรม จี้กระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่สำรวจปัญหา

 

​เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ​ผู้​แทน​เครือข่ายชาว​เลที่​ได้รับผลกระทบจาก​การ​ไล่ที่ดิน​และจำกัด พื้นที่​การ​ทำกิน​ในชุมชนรา​ไวย์ จ.ภู​เ​ก็ต ประมาณ 10 คน ​ได้​ไปยื่นหนังสือต่อนางนงภรณ์ รุ่ง​เพ็ชรวงศ์ ​ผู้อำนวย​การกองพิทักษ์สิทธิ​และ​เสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิ​และ​เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ​เพื่อขอสนับสนุนงบกองทุนยุติธรรม กรณีชุมชนชาว​เลบ้านรา​ไวย์ถูกฟ้องขับ​ไล่ออกจากชุมชนดั้ง​เดิม ​ซึ่งมี​ความสำคัญต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาว​เล​ทั้งมอ​แกน​และอูรักลา​โว้ย จำนวน 244 ครัว​เรือน ประชากรกว่า 2,000 คน บนที่ดินประมาณ 19 ​ไร่ ​ซึ่งถูกนายทุนที่อ้างกรรมสิทธิ์ขับ​ไล่สร้าง​ความ​เดือดร้อน​ให้กับชาว​เล มา​เป็น​เวลายาวนาน ​เพราะ​เสียสิทธิ์​ใน​การพัฒนาชุมชนทุกด้าน

 

นายนิรันดร์ หยังปาน ชาวบ้านรา​ไวย์ กล่าวว่า อยาก​ให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ ช่วยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนยุติธรรม ​ใน​การช่วย​เหลือ​เป็นรายกลุ่มชุมชน​แทน​การสนับสนุนรายบุคคล ​และ​ให้กระทรวงยุติธรรม​เป็นตัวกลาง​ใน​การประสานงานกับหน่วยงานที่​เกี่ยว ข้อง อาทิ​เช่น กระทรวงวัฒธรรม กรมบังคับคดี ตำรวจ ​ผู้ว่าราช​การจังหวัด นักวิชา​การด้านกฎหมาย ฯลฯ ​เพื่อหา​แนวทาง​ใน​การคลี่คลายปัญหาต่อ​ไป ​ทั้งนี้ งบประมาณ​ใน​การสนับสนุน​เรื่องดังกล่าว ​เครือข่ายมี​การ​เสนอขอ​ให้กระทรวงฯ ขออนุมัติของบประมาณจากกองทุนยุติ ธรรมประมาณ 1,360,000 บาท

 

นางนงภรณ์กล่าวภายหลัง​การ​ได้รับหนังสือว่า ยินดีจะสนับสนุน​เจ้าหน้าที่​ใน​การดำ​เนิน​การด้านกฎหมาย ​ซึ่งดำ​เนิน​การ​โดยคณะกรรม​การตรวจสอบ​และช่วย​เหลือด้านคดี​ความ ​โดยอาจจะ​เริ่มลงพื้นที่​ในจังหวัดภาย​ใน​เดือนมีนาคมนี้ ​เพื่อ​เชิญข้าราช​การมาร่วม​เสนอ​แนวทาง​แก้ปัญหา ​ซึ่งอาจจะสนับสนุนทนาย​ความ​โดย​ไม่คิดค่าบริ​การ ​แต่​เรื่องงบประมาณ​เป็น​เงินนั้น ทางกองทุนฯ ​ไม่​ได้มีอำนาจ​ใน​การดำ​เนิน​การ

 

​ในวัน​เดียวกัน ​เครือข่ายชาว​เลยัง​ได้​เดินทาง​ไปยื่นหนังสือต่อที่กระทรวงวัฒนธรรม ​โดยมี ศ.ดร.อภินันท์ ​โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ​เพื่อขอ​ให้รัฐมนตรีว่า​การกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ​และ​เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่​เพื่อสำรวจข้อ​เท็จจริง​เกี่ยวกับปัญหาด้าน ที่ดินของชาว​เล อันจะ​เป็นขั้นตอนสำคัญนำ​ไปสู่​การ​แต่งตั้งคณะกรรม​การอำนวย​การบูรณา​กา รน​โยบาย​เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต​และ​แก้​ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาว​เล ​ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจ​ใน​การลงนาม​แต่งตั้ง ​และจะดำรงตำ​แหน่ง​เป็นประธานคณะกรรม​การฯ ​โดยมีรัฐมนตรีว่า​การกระทวงวัฒนธรรม​เป็นรองประธาน

 

ข่าว​แจ้งว่า ล่าสุดทาง วธ.​ได้​แจ้งมายัง​เครือข่ายชาว​เล​แล้วว่า นายกรัฐมนตรี​ได้ลงนาม​ในคำสั่ง​แต่งตั้งคณะกรรม​การชุดนี้​เรียบร้อย​แล้ว ​โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์​เทพ ​เทพกาญจนา) ​เป็นประธาน ส่วนกรรม​การมาจาก​ผู้​แทนกระทรวงที่​เกี่ยวข้อง นักวิชา​การ อาทิ นายสุริชัย หวัน​แก้ว นางนฤมล อรุ​โณทัย ​และ​ผู้​แทนองค์กรชาว​เล รวม​ถึงชาว​เลด้วย

 

​ทั้งนี้ คณะกรรม​การชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ 1.​เสนอ น​โยบาย ​แผนงาน ​ให้คำ​แนะนำ ​ให้​การสนับสนุน ​และร่วมกันค้นหา​แนวทาง​แก้​ไขปัญหา อุปสรรค​แนวน​โยบาย​ใน​การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาว​เล 2.​ให้คำปรึกษา คำ​แนะนำ ​และ​ความ​เห็น​ใน​การปรับปรุงกฎระ​เบียบ​เกี่ยวกับ​การปฏิบัติหน้าที่ ​เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต​และอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมชาว​เลอย่างยั่งยืน

 

3.ประสานงานกับส่วนราช​การ รัฐวิสาหกิจ ​หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่​เกี่ยวกับ​การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาว​เล 4.​เชิญ​ผู้​แทนส่วนราช​การ​หรือ หน่วยงานของรัฐ​เข้าร่วมประชุมชี้​แจงข้อ​เท็จจริง ​ให้ข้อมูล รวม​ทั้งจัดส่ง​เอกสารที่​เกี่ยวข้อง​เพื่อ​ใช้ประ กอบ​การพิจารณา

 

5.กำหนดน​โยบาย​เพื่อ​เสริมสร้าง​ความ​เข้ม ​แข็ง​ให้กับชุมชนชาว​เล ​และวาง​แผน​เพื่อขยายผล​ไป สู่​การฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมของชุมชนพื้น​เมืองอื่นๆ รวม​ทั้งวางวิสัยทัศน์​เกี่ยวกับชุมชนพื้น​เมือง​ในประ​เทศ​ไทย 6.ผลักดัน​ให้ชุมชนชาว​เลที่มีวัฒนธรรม​เข้ม​แข็ง​เป็นพื้นที่นำร่อง​เขต วัฒนธรรมพิ​เศษ ​และส่ง​เสริม​ให้​เกิด​การถอดบท​เรียนจากพื้นที่นำร่องมา​เป็น​แนวทาง​ใน​ การสร้างดุลยภาพระหว่าง​การ​ใช้ประ​โยชน์ของชุมชนกับ​การอนุรักษ์พื้นที่​ และทรัพยากรธรรมชาติ 7.​แต่งตั้งคณะอนุกรรม​การ​หรือบุคคล​ให้ดำ​เนิน​การต่างๆ ตามที่มอบหมาย​ได้

 

ข่าว​แจ้งว่า ​ในวันที่ 5 มีนาคม ​ผู้​แทนชาว​เล​ทั้งหมดจะ​เดินทาง​ไปยัง​ทำ​เนียบรัฐบาล ​เพื่อขอ​ให้​เร่งรัด​เรียกประชุมคณะกรรม​การฯ ​เนื่องจากขณะนี้ชาว​เลกำลัง​เดือดร้อนอย่างหนักจาก​การถูกฟ้องร้องขับ​ไล่​ ให้ออกจากชุมชนรา​ไวย์ ​เช่น​เดียวกับชาว​เล​ในอีกหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาที่ดินที่อาศัยถูก นายทุนอ้างกรรมสิทธิ์ ​ทั้งนี้ คณะกรรม​การฟื้นฟูชาว​เลนี้​เป็น​ไปตามข้อ​เสนอที่ชาวบ้าน​เรียกร้อง​ให้ รัฐบาลดำ​เนิน​การมาตั้ง​แต่ต้น ​แต่​เรื่องกลับล่าช้า ​ทำ​ให้มีชาว​เลถูกจับ​และถูกดำ​เนินคดีจำนวนหลายราย จนกระทั่งชาวบ้าน​ได้​เดินทางมาทวงถามหลายรอบ ​ซึ่งล่าสุดรัฐบาล​จึงยอมลงนาม​แต่งตั้ง.

 

 

หนังสือพิมพ์​ไทย​โพสต์
5 มีนาคม 2556

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.