นายปรีชา ศิริ หรือพะตีปรีชา ปราชญ์ชาวปกาเกอะญอแห่งบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ ชาวปกาเกอะญอหรือชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ต่างๆภาคเหนือจะร่วมกันสถาปนาสิทธิชุมชนและประกาศคุ้มครองเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ“ชุมชนปกาเกอะญอ”ที่บ้านห้วยหินลาดใน หมู่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่แรกภายหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยการคุ้มครองวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ซึ่งแม้จะประกาศใช้ร่วม 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ที่ผ่านมามีเพียงการประชุม และสัมมนาตามชุมชน มหาวิทยาลัย และตามสถานที่ต่างๆ ชาวบ้านหลายหมู่บ้านยังไม่ทราบถึงโอกาสที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าประโยชน์ไม่ได้ลงถึงชาวบ้าน และชาวบ้านเองยังไม่ตื่นตัวกับแนวทางการใช้โอกาสเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ ที่สมควรได้รับ

 

บ้านห้วยหินลาดใน

นายปรีชา กล่าวว่า สาเหตุที่ใช้ชุมชนห้วยหินลาดในเป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ชุมชนแห่งนี้ได้ดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยภูมิปัญญาและวิถีความเชื่อของชุมชนตามวัฒนธรรมของปกาเกอะญอมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลบภาพลักษณ์จากผู้บุกรุกป่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจในวิถีชีวิตของปกาเกอะญอ และเป็นเพราะนโยบายการประกาศเขตพื้นที่ป่าทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยภาครัฐ จึงทำให้ชาวปกาเกอะญอรวมถึงชนเผ่าอื่นๆ และชุมชนอื่นที่ตั้งชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่ากลายเป็นผู้บุกรุกป่าโดยปริยายทั้งๆ ที่ชุมชนเหล่านี้ได้อยู่กันมาหลายชั่วคนแล้ว

 

สำหรับการจัดงานในวันดังกล่าว ช่วงเช้าจะเริ่มต้นด้วยพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน จากนั้นเวลา 10.20 น.จะเป็นการประกาศสิทธิชุมชนและพื้นที่คุ้มครองเขตวัฒนธรรมพิเศษโดยฮีโข่(ผู้นำจิตวิญญาณ)จาก 37 ชุมชน หลังจากนั้นจะมีเวทีเสวนาเรื่อง “สิทธิชุมชนและการจัดการเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ” โดยนักวิชาการ ผู้อาวุโสปกาเกอะญอ ผู้แทนเครือข่ายต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

แนวหน้า 6 มีนาคม 2556

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.