เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 น้องกิจโตเกียวได้รับการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนราษฎรและถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นครั้งแรก หลังจากเป็นเป็นคนไร้สัญชาติมากว่า 15 ปี

นายดนิษฐ์ แซ่อ้าย หรือน้องกิจโตเกียว เด็กกตัญญู เดินทางมาที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และได้รับการเพิ่มชื่อเข้าสู่ทะเบียนบ้าน ทร.14 และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชน แบบคนไทย พร้อมกับนายสรวีร์ แซ่อ้าย อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นพี่ชายและรับมอบบัตรจากนายประสงค์ อ่อนหล้า นายอำเภอเชียงแสน

นายดนิษฐ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สุดในชีวิต เมื่อมีสัญชาติไทย ก็มีโอกาสทำงานได้ทุกอย่าง อยากจะเรียนสูงๆจนจบมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดี ตอนนี้ก็ยังทำงานช่วยครอบครัวในการขายขนมโตเกียวต่อไป

น้องกิจกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณทางอำเภอเชียงแสน และทุกคนที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ จนตนและพี่ชายได้รับสัญชาติไทยในวันนี้ ยังเหลือเพียงน้องสาว เด็กหญิงอริสา แซ่อ้าย อายุ 8 ปี ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการของอำเภอเชียงแสน

ด้านนายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสัญชาติ กล่าวว่า น้องกิจและพี่ชายยื่นเรื่องขอสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง ตามพ.ร.บ.สัญชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เนื่องจากเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มที่มีมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรับรองสถานะให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร และได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนไว้นานแล้ว

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า น้องกิจและพี่ชายเกิดในประเทศไทยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ พ่อและแม่ได้รับการสำรวจจัดทำบัตรชนกลุ่มน้อยประเภทชุมชนบนพื้นที่สูงไว้เนิ่นนานแล้ว ตรงตามเงื่อนไขของกฎหมาย อำนาจการพิจารณาอยู่ที่นายอำเภอเนื่องจากอายุไม่ถึง 18 ปี ซึ่งทั้งสองคนถือเป็นคนไทยโดยการเกิด สามารถใช้สิทธิความเป็นคนไทยได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.