เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เปิดเผยในงานวันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ครั้งที่ 2 ว่า ปัจจุบันคาดการณ์ว่าจำนวนบุคคลที่มีปัญหาไร้สัญชาติ ไร้สถานะใน จ.เชียงราย มีกว่า 47,000 คน ขณะนี้ให้สัญชาติไปแล้ว 17,000 คน อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ 20,000 คน สาเหตุที่ให้สัญชาติล่าช้าเพราะมีข้อจำกัด อาทิ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีปัญหาด้านภาษา พยานเอกสารสูญหาย ฯลฯ ทำให้หลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลายเป็นบุคคลที่มีปัญหาเรื่องสถานะ ต้องทนอยู่กับสภาพบุคคลที่ไร้สิทธิ ไร้เสียง ทั้งๆ ที่คนกลุ่มนี้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความสามารถในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาติได้

 

นายอาบออาแม แซ่เบวกู ชาวอาข่า อาชีพช่างตีเงิน อายุ 62 ปี กล่าวว่า มีสถานะเป็นต่างด้าวที่รอแปลงสัญชาติมานานกว่า 10 ปี ทั้งๆ ที่ลูก 7 คน ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วเพราะเกิดในประเทศไทย ทำให้ขณะนี้เมื่อเกิดเจ็บป่วยจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ทั้งหมด

 

“ที่เสียใจมากคือ เมื่อลงจากดอยไปหาหมอ มักจะถูกตำรวจจับเรียกค่าปรับเป็นประจำ ครั้นจะเดินทาง ต้องขอเช่ารถเพื่อนบ้านเพราะแม้จะพอมีเงินก็ไม่มีสิทธิซื้อรถมาขับ” นายอาบออาแมกล่าว

 

 

มติชน ฉบับวันที่ 24 เม.ย. 2556

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.