สำนักข่าววิทยุเอเชียเสรีรายงานเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า การปิดประตูระบายน้ำเขื่อนไซยะบุรีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อทดลองผลิตกระแสไฟฟ้านั้น ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนในเมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี โดยเฉพาะชาวบ้านในเขตบ้านสีสะหว่าง และบ้านปากลาย เมืองปากลาย ซึ่งเป็นคนหาปลาและมีร้านอาหารที่เป็นแพอยู่ริมแม่น้ำโขง เรือท่องเที่ยวประมาณ 60 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ได้มีคำสัมภาษณ์ของชาวบ้านที่ปากลายซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามต่อวิทยุเอเชียเสรีระบุว่า “เขื่อนปิดประตูทำให้ส่งผลกระทบ น้ำแห้งลง เรือท่องเที่ยวของปากลายและเรือใหญ่ที่กำลังสร้างใหม่ เรือขนสินค้าก็กระทบ น้ำแห้งทำให้แพลอยติดอยู่บนบก” มีชาวบ้านปากลายประมาณ 20 ครอบครัวซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหาร เรือนแพ ร้านขายสินค้า เรือท่องเที่ยวจำนวน 3 ลำและคนหาปลาที่อยู่บ้านสีสะหว่าง เมืองปากลาย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับเขื่อนไซยะบุรี

ชาวบ้านรายนี้เล่าว่า ระดับน้ำลดลงหลายเมตร ทำให้เรือต้องค้างอยู่บนบก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดประตูเขื่อนในครั้งนี้

ขณะที่เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองปากลาย กล่าวถึงสาเหตุดังกล่าวว่า ระดับน้ำลดลง 3 เมตร เพราะว่าเขื่อนปิดประตูเพื่อเพิ่มระดับน้ำในการปั่นไฟฟ้า และทางเขื่อนได้แจ้งมาให้แต่ละสำนักงาน และให้สำนักงานได้ลงแจ้งนายบ้านต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท ช.การช่างของไทย ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้าง เขื่อนไซยะบุรี บอกว่า เจ้าหน้าที่บริษัท ช.การช่าง ได้ลงไปช่วยแก้ไขผลกระทบต่อชาวบ้าน “ช.การช่างได้ส่งเครื่องจักรไปช่วยกู้เรือของชาวบ้านแล้ว เรือขึ้นไปติดอยู่ริมฝั่ง ระดับน้ำลดลงไม่มีความเสียหายมาก ในเรื่องค่าชดเชย บริษัทกำลังเจรจากับผู้ได้รับผลกระทบและหลังจากนี้ทางบริษัทก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกในอนาคต” เจ้าหน้าที่บริษัทให้สัมภาษณ์

นายโสเพีย เมีย เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง ได้ชี้แจงต่อสำนักข่าวว่า ไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แต่จากการติดตามระดับน้ำแม่น้ำโขงทุกวัน ที่สถานีเวียงจันทร์ ระดับน้ำโขงลดลงประมาณ 1.3 เมตร ในวันที่ 1 กรกฎาคมเปรียบเทียบกับระดับน้ำเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกันข้ามกับเมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ชาวบ้านไทยและลาวใน 25 หมู่บ้าน ที่แขวงบ่อแก้วและจังหวัดเชียงรายของได้ ก็ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำในปริมาณที่สูงจากเขื่อนจีนตอนบน ทำให้น้ำท่วมสวนผัก ไกและการหาปลาของชาวบ้านลดน้อยลง

จากสถานการณ์แม่น้ำโขงตอนล่างท้ายเขื่อนไซยะบุรี ในเขตประเทศไทย ระดับน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง เกาะแก่งหลายแห่ง โผล่พ้นน้ำมากกกว่าหน้าแล้ง โดยเฉพาะแก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน จ.เลย ที่หาดหินกรวดโผล่พ้นน้ำในช่วงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่าน จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ระดับแม่น้ำโขงในเขตภาคอีสานตั้งแต่อำเภอเชียงคาน – ตัวเมืองหนองคาย ลดต่ำลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเขตอำเภอจังหวัดหนองคายที่ระดับน้ำโขงต่ำอยู่ที่ระดับ 1.58 เมตร เมื่อวานนี้ ระดับน้ำโขงที่ลดลงทำให้เกิดสาเหตุการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง และพืชน้ำเช่น ต้นไคร้น้ำต้องแห้งตายเป็นอย่างมาก การหาปลาของชาวบ้านก็ลำบากมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเดินทางไกลกว่าเดิม

ที่มา https://www.rfa.org/lao/daily/environment/laos-xayaburi-dam-closes-gates-affecting-villagers-down-below-07052019063833.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.