เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR) ได้ออกเอกสารเผยแพร่ระบุว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยทั่วโลกซึ่งมีจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้ในปัจจุบันมีจำนวนประชากรพลัดถิ่นสูงถึง 70.8 ล้านคน ต้องถูกบังคับให้ออกจากบ้านของตน เดินทางเสี่ยงอันตรายเพื่อแสวงหาความปลอดภัย โดยสิ่งแรกที่ผู้ลี้ภัยต้องการคือที่พักพิงที่ปลอดภัย UNHCR ในฐานะองค์การสหประชาชาติที่ให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผู้ลี้ภัยได้ริเริ่มแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” เพื่อระดมทุนจัดหาที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ในเอกสารระบุว่า UNHCR ประจำประเทศไทย ได้รับความเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมของ UNHCR และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ร่วมดำเนินโครงการระดมทุนผ่านนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ UNHCR เพื่อนำไปจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัยแก่ผู้ลี้ภัย 2 ล้านคน ใน 12 ประเทศทั่วโลก อาทิ จอร์แดน เลบานอน รวันดา และชาด

ในเอกสารระบุว่า ในปีนี้ UNHCR, ท่าน ว. วชิรเมธี และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ร่วมสานต่อนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย โดยมีการแสดงงานศิลปะจำนวน 30 ชิ้น จากศิลปินและช่างภาพที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย จำนวน 30 ท่าน อาทิ ศิลปินแห่งชาติ เดชา วราชุน และ ปรีชา เถาทอง รวมถึง ประทีป คชบัว, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, วรสันต์ สุภาพ, ทรงเดช ทิพย์ทอง, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, เสงี่ยม ยารังสี และคณชัย เบญจรงคกุล เป็นต้น โดยจะมีการแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ยังมีการจัดประมูลพิเศษ ผลงานศิลปกรรมจากศิลปินรับเชิญ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพฯ (MOCA BANGKOK)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.