ทส. – นายวรพล ดวงล้อมจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน กล่าวว่า เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวไทยและภาคี ร่วมจัดงาน “คืนถิ่น กินปู ดูทะเลบางขุนเทียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค.นี้ ณ สามแยกถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตรงสามแยกชุมชนคลองพิทยากรณ์ เพื่อสนับสนุนให้ภาคสังคมรับรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ชุมชนทะเลบางขุนเทียน มีชื่อเสียง รณรงค์ให้ภาคประชาชนและภาครัฐ ร่วมมือกันอนุรักษ์ทะเลใกล้กรุงเทพฯ อันเป็นแหล่งสัตว์น้ำเค็มที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งคนเมืองไม่ค่อยรับรู้

 

“ทะเลเราไม่ใส ไม่สวย แต่กุ้งหอย ปู ปลา มีมากพอสมควร สร้างรายได้ให้ชาวทะเลบางขุนเทียน อย่างพอเพียง บางครัวเรือนเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาเพิ่ม แต่ทุกครัวเรือนล้วนมีบทบาทในการอนุรักษ์ทั้งสิ้น ชาวทะเลบางขุนเทียนเป็นชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์และล่าสัตว์น้ำเค็ม รวมทั้งการเลี้ยงด้วยวิถีดั้งเดิมแบบเกษตรกร ไม่ใช่อุตสาหกรรม” นายวรพลกล่าว

 

การจัดงานครั้งนี้ จะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนปัญหา และแนวทางแก้ไขเรื่องน้ำเน่าเสียด้วย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรร ที่ไม่มีการบำบัดน้ำเสียแล้วปล่อยลงทะเล ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ขณะที่ภัยจากภายนอก เช่น อุตสาหกรรมและระบบทุนที่พยายามแอบจับสัตว์น้ำ ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียอาชีพดั้งเดิม เพราะความไม่เข้มงวดของภาครัฐที่ไม่เคยมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยและไม่เคยใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

 

ข่าวสด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.