เรื่องราวปัญหาสิทธิที่ดินของชาวบ้านกะเหรี่ยงในพื้นที ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
สารคดีโดย ธงชัย ชคัตประสิทธิ์ เครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือ
สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาและเสริมสร้างจริยธรรมนักสื่อสารชายขอบ –  พื้นที่เปราะบาง
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.