เรื่องเล่าของปัญหาการคุกคามวิถีชีวิตและสิทธิชุมชนของชาวเลในอันดามัน ที่สะท้อนผ่านพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวเล
สารคดีโดย ชาญวิทย์ สายวัน นักสื่อสารชายขอบ จ.ภูเก็ต
สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาและเสริมสร้างจริยธรรมนักสื่อสารชายขอบ –  พื้นที่เปราะบาง
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.