บันทึกเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ผ่านวิถีชีวิตของชาวบ้านใน 2 พื้นที่ คือ บ้านตามุย จ.อุบลราชธานี ของไทย และ บ้านดอนซม เมืองโขง แขวงจำปาสัก ในลาว ที่ต่างได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำดขงเช่นเดียวกัน
สารคดีโดย คำปิ่น อักษร นักสื่อสารแม่น้ำโขง จ.อุบลราชธานี
สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาและเสริมสร้างจริยธรรมนักสื่อสารชายขอบ –  พื้นที่เปราะบาง
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.