เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เช้าที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย สถานะบุคคล และชุมชนชาติพันธุ์ในเขตป่า รวมถึงกลุ่มปัญหาต่าง ๆ ภายใต้การเคลื่อนไหวในนามของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) หรือ พีมูฟ ได้เดินทางมาร่วมชุมนุมติดตามความคืบหน้านโยบายประชาชน 9 ข้อ ที่เสนอถึงรัฐบาลเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้เปิดตลาดชุมชนนำพืชผัก ผลไม้ ที่เป็นผลิตผลจากพื้นที่โฉนดชุมชนเทือกเขาบรรทัด และอาหารทะเลแปรรูปจากชาวเลอันดามันและชุมชนคนไทยพลัดถิ่น

จากนั้นในเวลาประมาณ 09.00 น. พีมูฟเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือกับตัวแทนรัฐบาล โดยมีการอ่านแถลงการณ์ “รวมพลังประชาชน แก้สังคมเชิงโครงสร้าง ชู 9 ข้อเชิงนโยบาย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของพีมูฟมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.เพื่อให้การแก้ปัญหาของพีมูฟทั้งในเชิงหลักการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ประการและระดับพื้นที่กว่า 16 กรณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และการสั่งการของหลายกระทรวงมีความคืบหน้าและมีหลักประกันในการแก้ปัญหาระยะยาว เราจึงขอประกาศชุมนุมรวมพลังประชาชนจากทุกเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อผลักดันให้ 9 ข้อเสนอเชิงนโยบายให้ได้รับการปฏิบัติ พร้อมเจรจาแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ทุกกรณีให้มีรูปธรรม ทั้งนี้ การแก้ปัญหาของ ขปส.กับรัฐบาลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการทำข้อมูลและความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงควรสานต่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

2. เราเห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความยากจนของประชาชน อันวิกฤติการณ์ของบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้ ทั้งด้านการจัดการทรัพยากร ที่ดินและที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ระบบรัฐสวัสดิการ การศึกษาและอื่นๆ ล้วนเกิดจากโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน จึงควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปพร้อมกันกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางกฎหมายและนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นบทบัญญัติสูงสุดในการบริหารประเทศให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ พรรคการเมือง และภาคประชาสังคม ต้องร่วมกันปรับปรุงเพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเป็นธรรมและสันติสุข โดยพีมูฟจะได้นำเสนอปัญหาและข้อเสนอ ร่วมทั้งประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เจตจำนงนี้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ3. เราขอยืนยันว่าพีมูฟ คือ เครือข่ายผู้ได้ผลกระทบจากนโยบายและการพัฒนาของรัฐในหลายศตวรรษที่ผ่านมา การชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาทั้งระดับโครงสร้างนโยบายและรายกรณีในครั้งนี้ เป็นการใช้สิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เวลา 10.00 น. แกนนำพีมูฟได้หารือกับตัวแทนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการหารือแยกย่อยเป็นรายกระทรวง ซึ่งใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมง โดยนายไมตรี จงไกรจักร แกนนำพีมูฟเปิดเผยข้อสรุปว่า 1.เกี่ยวกับคดีต่างๆ ที่ชาวบ้านถูกจับกุม ดำเนินคดีและส่งฟ้องศาล เช่น กรณีที่ชาวบ้านอยู่กับป่า ในที่ประชุมเห็นว่าต้องไม่ให้มีคดีต่างๆใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเครือขาย และคดีเก่าต้องได้รับความช่วยเหลือหรอืชะเลอ 2.ขอให้ยึดปัญหาของชาวบ้านเป็นตัวตั้งเพื่อให้รัฐบาลออกมติคณะรัฐมนตรีหรือการแก้ฏหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้มีวิถีชีวิตปกติสุข 3 หามาตรการปรับปรับชุมชนให้เข้าถึงสาธารณูปโภค 4.จะมีการติดตามปัญหาเร่งด่วนและแผนการแก้ไขปัญหาเป็นรายกระทรวง 5.แต่งตั้งกลไกคณะกรรมการฯที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นประธานคณะย่อย 6.ข้อเสนอ 9 ข้อที่พีมูฟเสนอไปก่อนหน้านี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน

“ในเบื้องต้นชาวบ้านยังคงปักหลักรอฟังผลอยู่ที่ถนนราชดำเนิน วันพรุ่งนี้เราจะเอาข้อเสรุปในวันนี้มาคุยกันอีกครั้ง รวมทั้งจะมีการหารือกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆด้วย จึงยังตอบไม่ได้ว่า เราจะอยู่ถึงวันไหน แต่วันนี้ยังคงปักหลักพักอยู่หน้ายูเอ็นบนถนนราชดำเนิน” นายไมตรี กล่าว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.