ชาวบ้านชมพูร่วมกันคว่ำเวทีสร้างเขื่อนของกรมชล หวั่นถูกนำไปแอบอ้างสร้างความชอบธรรมเดินหน้าโครงการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดชมพู ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ กรมชลประทาน จัดเวทีประชาคมการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำวังชมภู ซึ่งมีการเชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเวที โดยเมื่อถึงเวลาเริ่มประมาณ 10.00 น. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากชาวบ้านชมพูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเวทีนี้ ไม่ยอมเข้าไปในส่วนในการจัดประชุม แต่ได้ไปรวมตัวปักหลักถือธงสีชมพูที่มีข้อความคัดค้านการสร้างเขื่อนอยู่ที่หน้าศาลาอเนกประสงค์ จนกระทั่งผู้จัดต้องยกเลิกการจัดเวทีในครั้งนี้

นายบุญสืบ เผือกอ่อน ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู กล่าวว่า ชาวบ้านตัดสินใจไม่เข้าไปร่วมในเวทีประชาคม เนื่องจากโครงการบริหารจัดการน้ำที่กรมชลประทานอ้างนี้ คือโครงการเขื่อนคลองชมภูเดิมที่ชาวบ้านได้คัดค้านมาโดยตลอด และมีการแสดงจุดยืนไม่ต้องการเขื่อนในทุกเวทีตลอดปลายปีที่ผ่านมา แต่กรมชลประทานก็ยังคงมีความพยายามผลักดันให้ได้โดยเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อให้เกิดความสับสน อีกทั้งรัฐบาลก็เพิ่งประกาศเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความกังวล แต่ก็ยืนยันจุดยืนเดิมคือไม่ต้องการเขื่อน

“ชาวบ้านไม่เข้าไปร่วมเวที เพราะถ้าเราเข้าไปเขาก็อาจจะถ่ายรูปเวทีว่าการประชุมสำเร็จลุล่วง ความเห็นของชาวบ้านก็เคยพูดในเวทีว่าไม่ต้องการเขื่อน พื้นที่เราอยู่ในลุ่มน้ำจากป่า น้ำหลากถือเป็นเรื่องปกติ” นายบุญสืบ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการเขื่อนคลองชมพู เป็นโครงการของกรมชลประทาน ที่พยายามผลักดันการพัฒนาลุ่มน้ำด้วยการสร้างเขื่อนกั้นคลองชมภูในเขตป่าต้นน้ำมาโดยตลอด กินเนื้อที่ป่าใ 2,700 ไร่ ของเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จนนำไปสู่การบรรจุอยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาลก่อน แต่ด้วยกระแสคัดค้านของสังคม ที่กังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการนี้จึงถูกยกเลิกไป โดยบริเวณป่าต้นน้ำคลองชมพูถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีการพบจระเข้น้ำจืดหลายตัว ถือว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงหลงเหลือจระเข้อยู่ และเป็นแหล่งพืชพรรณเฉพาะถิ่นหายาก

—————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.