เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ฝ่ายการศึกษาสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ภายใต้กรมการศึกษาและวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (Karen Education and Cultural Department -KECD) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโรงเรียนฝึกวิชาชีพแห่งแรกในพื้นที่ควบคุมของเคเอ็นยู เขตเมืองเมียวดี ร่วมกับองค์กรแอดดร้า ประจำประเทศพม่า (ADRA Myanmar) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน Government Technological High School (GTHS) เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ายรัฐบาลพม่าเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

นาย วีเลียม โพ ผู้อำนวยการโครงการแอดดร้า ประเทศพม่า กล่าวว่า โครงการ Strenchrening Equity Access and Quality in Education / Technical and Vocational (SEAQE) ระยะที่สองมีการดำเนินการเพื่อความร่วมมือกับ KECD มาประมาณ 2 ปีแล้ว เริ่มแรกนั้นมีการคัดเลือกเยาวชนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบการศึกษา เข้ารับการอบรมที่โรงเรียน GTHS ที่เมืองพะอัน และพบว่าพวกเขากลับไปสร้างอาชีพในพื้นที่ของพวกเขาได้ โดยโครงการระยะที่สองนี้ทางแอดดร้าต้องการจะขยายโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกด้านอาชีพ จึงได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียน GTHS พะอัน เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่ควบคุมของ KECD

นาย ลอเอ้ มู เลขาธิการ KECD ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการความร่วมมือนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2018 จากการประสานงานขององค์กรแอดดร้าประเทศพม่าและประเทศไทย ทำให้ทาง KECD ได้หารือร่วมกับตัวแทนกรมส่งเสริมวิชาชีพของรัฐบาล ที่กรุงเนปิดอ การหารือครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิง ฝั่งประเทศไทย และสร้างทางเลือกในการศึกษาให้กับกลุ่มเยาวชนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในสายสามัญ สุดท้ายคือ เพื่อให้เห็นความตั้งใจในการทำงานร่วมกับรัฐบาลพม่า เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดในประเทศนี้

เลขาธิการKECD กล่าวว่า ช่วงแรกเราพยายามที่จะผลักดันให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงในโรงเรียนรัฐ พื้นที่รัฐกะเหรี่ยง แต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลพม่า กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานร่วมกัน การส่งเสริมวิชาชีพจึงเป็นทางเลือกที่ดี และไม่เป็นประเด็นที่ทำให้แต่ละฝ่ายลำบากใจในการทำงานร่วมกัน และโครงการนี้หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน สำหรับการพัฒนากระบวนการทางการเมือง ระหว่างทางที่เราพยายามให้เกิดสันติภาพในประเทศ

ทั้งนี้ภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จะเริ่มมีการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ตามพื้นที่ที่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงจัดสรรให้ กระบวนการเรียนการสอนในระยะแรกจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบัติ 3 เดือน
///////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.