ภาพแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงคาน จ.เลย แห้งลงมาก (ภาพโดย Thee)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์เล่าสู่กันฟังของลาว รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์ ออกหนังสือเลขที่ 0353/นป.นค ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึงพนักงาน ทหารตำรวจและประชาชน หน่วยธุรกิจที่ใช้น้ำประปาในนครหลวงเวียงจันน์ เรื่องการขาดแคลนน้ำประปาในเขตเมืองไซทานี บางส่วนของเมืองไซเสดถา เมืองจันทะบุลี เนื้อหาของหนังสือระบุว่า รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์ แจ้งว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำงึมลดลงอย่างรวดเร็วมากและอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้โรงงานผลิตน้ำประปาดงหมากคาย 2 (เขตท่าง่อน) ซึ่งเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดมีกำลังการผลิต 1 แสน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ขณะเดียวกัน รัฐวิสาหกิจน้ำประปาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตั้งปั้มสูบน้ำ เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตน้ำได้ในระดับหนึ่งก่อน และได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำของโรงงานอื่น เพื่อเอาน้ำมาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำไม่พอใช้บางส่วนในเขตเมืองดังกล่าว จนกว่าโรงผลิตน้ำท่าง่อนจะสามารถทำการผลิตน้ำประปาได้เป็นปกติ กรณีนี้มีความต้องการน้ำประปาทางรถและมีถังกักเก็บน้ำ ขอให้โทรแจ้งสายด่วน 1169

ขณะที่แม่ำโขงในภาคอีสานยังประสบความผันผวนอย่างหนัก โดยสมาชิกเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดแม่น้ำโขง ได้รายงานสถานการณ์ว่าแม่น้ำโขงในภาคอีสานขณะนี้เกิดภาวะความแปรปรวนอย่างสูง ทั้งระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นและลดลงในชั่วข้ามคืน และระดับน้ำของแม่น้ำโขงลดลงต่ำลงมากจนน่าใจหาย โดยในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จ.เลย พบว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืนทำให้เรือหาปลาของชาวบ้านค้างเติ่งอยู่บนบก

ส่วนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายต้องนำรถแบ็คโฮไปขุดบ่อทรายริมแม่น้ำโขง เป็นบ่อน้ำสำรองให้ชาวบ้านสำหรับใช้ในการเกษตรพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนที่จังหวัดนครพนม เพจนครพนมอัพเดท ได้โพสต์รูปหาดทรายกว้างบริเวณหน้าตัวเมืองนครพนม โดยระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลงมาก ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ตลอดลำน้ำโขงในภาคอีสานของไทยสามารถจับปลาได้เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ปลาที่จับได้เป็นปลาที่มีพฤติกรรมอพยพในช่วงหน้าแล้ง เช่น ปลาเขี้ยวไก้ ปลาเอิน แต่กลับได้ในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูฝน ซึ่งชาวบ้านตั้งข้อสังเกตต่อปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นว่า อาจจะเป็นเพราะการกักเก็บน้ำของเขื่อนที่อยู่ตอนบน ทำให้ปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างมากเป็นประวัติการณ์

ทั้งนี้เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC รายงานระดับน้ำบนแม่น้ำโขงที่สถานีเชียงคาน วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ว่าอยู่ระดับที่ 5.42 เมตร และวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 4.66 เมตร ลดระดับลงถึง 0.79 เมตร ในชั่วข้ามคืน สถานีเวียงจันทน์ ระดับน้ำแม่น้ำโขงอยู่ที่ 1.83 เมตร และสถานีหนองคาย อยู่ที่ 1.81 เมตร ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์

อนึ่ง นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางตอนใต้ของเขื่อนไซยะบุรีที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ในแม่น้ำโขงได้ผันผวนอย่างหนัก ซึ่งในฤดูฝนได้เกิดน้ำแห้งผิดปกติจนหลายพื้นที่เกิดขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา และได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านริมฝั่งโขงเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศลาวและภาคอีสานของไทย โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.