ชาวบ้านใน 19 หมู่บ้านในเมืองทวาย ภาคตะนาวศรีที่กำลังได้รับผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายได้ร่วมตัวกัน เปิดแถลงข่าวที่กรุงย่างกุ้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ข้อเรียกร้องความต้องการของชาวบ้านใน พื้นที่ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ใน เขตโครงการ รวมไปถึงการเรียกร้องจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวบ้านที่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น

งานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มชาวบ้านในเมืองทวาย ซึ่งเรียกตัวเองว่า กลุ่มพัฒนาเขตทวาย(Dawei Region Development Group) โดยทางกลุ่มได้เรียกร้องให้องค์กรอิสระเข้ามาศึกษาวิจัยผลกระทบในด้านสิ่ง แวดล้อม และในด้านสุขภาพของคนในพื้นที่จากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย รวมทั้งเรียกร้องให้คุ้มครองด้านวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีท่าทีประท้วงทางการพม่าที่ยึดที่ดินของตนไปทำโครงการท่า เรือน้ำลึกทวาย รวมทั้งร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินชดเชยที่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ ขณะที่หมู่บ้านมะยิน จี และหมู่บ้านกะเลาก์ตา ในเมืองทวายกำลังถูกคุกคามจากโครงการท่าเรือน้ำลึกแล้ว

 

จากการเปิดเผย ของกลุ่ม Dawei Region Development Group ชี้ว่า โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายจะทำให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 32,279 คน โรงเรียน 21 แห่ง และวัด 23 แห่ง จากทั้ง 19 หมู่บ้านต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น

 

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของพระอู ออบาตา เจ้าอาวาสวัดมะยิน จี กล่าวว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ดูแลรักษาสวนผลไม้ของตนเป็นอย่างดี เพื่อหวังให้ผลิตรายได้และเป็นมรดกสืบทอด แต่ต้องมาถูกทางการยึดไปทำโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

 

“ชาวบ้านได้บอกกับอาตมาว่า ถึงแม้ทางการจะจ่ายเงินชดเชยให้ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะพึ่งเงินชดเชยนั่นไปตลอดชีวิต พวกเขาไม่สามารถมอบเงินชดเชยนั่นเป็นเหมือนมรดกให้กับลูกหลาน และพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะย้ายออกไปจากที่ดินของตน พวกเขาไม่ต้องการเงินชดเชยเสียด้วยซ้ำ แต่ต้องการไร่สวนและต้นไม้ที่พวกเขาปลูก ” พระอู ออบาตากล่าว ทั้งนี้จากการสำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเผยให้เห็นว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ต้องการย้ายออกจากที่ดินและบ้านของตน

 

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของนักสิ่งแวดล้อมที่ทำงานกับชาวบ้านเปิดเผย ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้รับเงินชดเชยจากการถูกยึดที่ดิน กลุ่ม Dawei Region Development Group ยังเปิดเผยว่า บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทของไทยที่เข้าไปลงทุนในโครงการนี้ให้สัญญาว่าจะสร้างงานให้ กับคนในพื้นที่ แต่กลับพบว่า ค่าแรงกลับน้อยกว่าค่าแรงของแรงงานทั่วไป รวมทั้งมีรายงานว่า แรงงานได้ออกมาร้องเรียนปัญหาต่างๆเป็นจำนวนมาก

 

“เงินเดือนของแรงงานพม่าและแรงงานไทยแตกต่างกัน ในขณะที่ตัวเลขแรงงานเพิ่มขึ้นมากในพื้นที่ นั่นทำให้มีคดีอาชญากรรมและปัญหาเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่ตอนนี้”

 

ขณะที่ท่าเรื่อน้ำลึกทวายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลไทยและพม่าในการพัฒนาอ่าวทวาย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของพม่าติดทะเลอันดามัน ให้เป็นประตูการค้า (Gate Way) และตั้งพื้นที่นี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รอบท่าเรือนำลึกทวาย การตัดถนนและสร้างทางรถไฟจากเมืองทวาย ประเทศพม่า เข้าสู่บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี ของไทย รวมไปถึงการสร้างท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จากทวายส่งตรงมายังประเทศไทย  ภายใต้เงินลงทุนมากกว่า 3 แสนล้านบาท โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทไทยเข้าไปลงทุนและก่อสร้างในโครงการนี้

จาก Mizzima/DVB 19 ธันวาคม 54
แปลโดย Salween News Online

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.