สำรวจโครงการยักษ์ ผันน้ำยวมสู่ลุ่มเจ้าพระยา ฟังเสียงป่า-ข้อกังขาของชาวบ้าน

ภาพโดย กิตติ ตรีราช

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.