วันที่ 5 มีนาคม 2563 นักข่าวราว 10 สำนัก และกลุ่มเยาวชนนักสื่อสารชุมชน 15 คน ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่งูด ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล หรือ โครงการผันน้ำยวมสู่ลุ่มเจ้าพระยา มูลค่า 7 หมื่นล้านบาท ของกรมชลประทาน โดยบริเวณนี้จะดป็นปากอุโมงค์ผันน้ำลงสู่ห้วยน้ำงูดก่อนไหลลงเหนือเขื่อนภูมิพล.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.