เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ที่กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร เพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือแรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยสปส.แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 31 มีนาคม ที่จะถึงนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเร่งด่วนในครั้งนี้เนื่องจาก มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนในมาตรา 33 ซึ่งได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 นั้น ได้รับเพียง 50% ของการจ่ายเงินสมทบ แต่เนื่องจากมีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากมีเงินเดือนไม่ถึง 1 หมื่นบาท ดังนั้นจึงจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่ถึง 5 พันบาท ดังนั้นจึงมีการร้องเรียนและบอกว่าจะไปใช้สิทธิเหมือนแรงงานนอกระบบคือได้รับ 5 พันบาทต่อเดือน ทำให้ม.ร.ว.จัตุมงคลต้องเรียกผู้บริหารกระทรวงและผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือโดยเร่งด่วน เพื่อหาช่องทางให้ผู้ประกันตนได้รับเงินช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 5 พันบาท แต่ทั้งนี้ต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวง

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินอยู่ประมาณ 2.2 ล้านบาท ภายหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลออกมาตรการต่างๆ ออกมา ทำให้สถานการณ์ด้านการเงินของรัฐบาลย่ำแย่จึงมีผู้ใหญ่บางคนในรัฐบาลมีแนวคิดที่จะขอกู้เงินกองทุนประกันสังคมไปใช้ก่อน แต่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานไม่เห็นด้วย และเชื่อว่าหากเรื่องถูกนำเสนอไปยังคณะกรรมการประกันสังคมก็คงไม่ผ่าน ที่สำคัญคือยังติดขัดในข้อกฎหมายด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลยังค้างการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมอยู่อีกราว 8 หมื่นล้านบาท

—————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.