เว็บไซด์ Rivers without Boundaries ได้รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์ในจีน Friend of Nature ชนะคดีค้านการสร้างเขื่อนในมณฑลยูนนาน โดยระบุว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 กลุ่มอนุรักษ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ Friend of Nature กลุ่ม Shan Shui Conservation Center และกลุ่ม Wild China Film ได้ยื่นฟ้องบริษัท China Hydropower Engineering Consulting Group ที่ศาลประชาชนกลางเมืองคุนหมิง เพื่อให้ชะลอการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำเจียซา ลำน้ำสาขาของแม่น้ำหงเหอ ในเมืองยูซิ ซึ่งแม่น้ำหงเหอ รู้จักกันในชื่อว่าแม่น้ำแดง Red River มีต้นกำเนิดจากเมืองต้าลี่ ในยูนนาน และไหลสู่เวียดนาม และลงสู่ทะเลที่อ่าวตังเกี๋ย

ข่าวระบุว่าในพื้นที่สร้างเขื่อนที่มีการฟ้องร้องว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียว สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และลดจำนวนเหลือเพียง 500 ตัว และอาจจะลดลงไปอีกเนื่องจากเขื่อนทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยสุดท้ายของนกยูงดังกล่าว โดยคดีนี้ใช้เวลากว่า 3 ปี ซึ่งศาลได้ตัดสินให้ยุติการก่อสร้างเขื่อน เพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงสีเขียวที่ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้ในจีนเท่านั้น หากมีการสร้างเขื่อนดังกล่าว พื้นที่เหนือเขื่อนจะถูกน้ำท่วมรวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยหลักของนักยูงสีเขียวชนิดนั้นด้วย

ทั้งนี้คดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของสาธารณะเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อสาธารณะคดีแรกที่มีการฟ้องเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดย
แม่น้ำต่างๆ ในมณฑลยูนนานมีการเสนอสร้างเขื่อนจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่แม่น้ำไหลตามโตรกเขาสูง อย่างไรก็ตาม การสร้างเขื่อนยังเป็นประเด็นถกเพียงกันมากเนื่องจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายคนท้องถิ่น

อนึ่งเมื่อปี 2018 มณฑลยูนนานเป็นมณฑลแรกที่รัฐบาลท้องถิ่นได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการจัดทำรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ตั้งแต่ปี 2016 จัดทำรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปี 2017 และจัดทำฐานข้อมูลระบบนิเวศทุกชนิดในปี 2018 ทั้งนี้โครงการเขื่อนเจียซา จะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของยูนนานที่ได้ทำมาแล้ว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.