burmesemonks

พระสงฆ์ผู้ใหญ่จากทั่วประเทศพม่าราว 200 รูป จัดประชุมถกความขัดแย้งระหว่างศาสนา มีมติพระพม่าจำกัดการแต่งงานพุทธ-มุสลิม

 

14มิ.ย.2556 เว็บไซต์อิระวดี รายงานว่า ที่ประชุมพระสงฆ์ผู้ใหญ่จากทั่วประเทศพม่าราว 200 รูป ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง ได้เริ่มร่างกฎหมายศาสนาที่จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการสมรสข้ามศาสนา ระหว่างสตรีชาวพทุธกับชายมุสลิม

 

แม้ว่าก่อนหน้าการประชุมเป็นเวลาสองวันเริ่มจากวันที่ 13 มิ.ย. พระหลายรูปได้กล่าวว่า จะประชุมกันเพื่อหาหนทางคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างชาวพุทธพม่าและชนกลุ่มน้อยมุสลิม แต่ปรากฎว่าที่ประชุมกลับมีความเห็นว่า การจำกัดการแต่งงานข้ามศาสนาจะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างชุมชนในพม่าได้ และได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารือร่างกฎหมายความยาว 15 หน้า

 

พระอู ธัมมปิยะ (U Dhammapiya) พระอาวุโส และโฆษกที่ประชุม กล่าวว่า ได้จัดการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อปกป้องกันเผ่าพันธุ์ชาวพุทธและศาสนาของเรา และเพื่อให้เกิดสันติภาพและความสมัครสมานในชุมชนของเรา จากนี้ไปจะเริ่มรวบรวมรายชื่อเพื่อกดดันให้รัฐสภาพม่า ผ่านกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้จะส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีเต็ง เส่ง นางอองซาน ซูจี ผู้นำฝ่ายค้าน และสมาชิกรัฐสภาทุกคน

 

พระอู ธัมมปิยะกล่าวต่อว่า กฎหมายนี้ดำเนินรอยตามข้อจำกัดด้านการแต่งงานข้ามศาสนาในประเทศสิงคโปร์ และในประเทศมาเลเซีย โดยพบว่า หลังจากบังคับใช้กฎหมายนี้แล้วประเทศสิงคโปร์บังเกิดความสงบสุขและราบรื่น จึงคิดว่าการผ่านกฎหมายแบบเดียวกันในพม่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเช่นกัน

 

ด้านพระวิราทูพระพม่าที่มีแนวคิดชาตินิยมสุดขั้ว กล่าวแสดงความยินดีกับแผนการที่จะออกมาเพื่อป้องกันและขัดขวางสตรีพุทธแต่งงานกับชายมุสลิม “ฉันฝันถึงกฎหมายนี้มานานแล้ว การมีกฎหมายแบบนี้ออกมาปกป้องเสรีภาพสตรีชาวพุทธ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก”

 

พระวิราทู เป็นผู้นำการรณรงค์ 969 ที่กำลังขยายตัวในพม่า โดยเรียกร้องให้ชาวพุทธไม่ทำธุรกิจกับชาวมุสลิมและให้อุดหนุนเฉพาะร้านพุทธด้วยกันเท่านั้น ที่ผ่านมา พระพม่าถูกมองว่า มีส่วนปลุกระดมและเข้าร่วมกับม็อบทำร้ายชาวมุสลิม แต่พระอีกจำนวนมากก็แสดงความไม่เห็นด้วย

 

เว็บไซต์อิระวดีรายงานด้วยว่า ร่างกฎหมายที่เสนอโดยพระสงฆ์ กำหนดให้สตรีพุทธที่ต้องการสมรสกับชายมุสลิม จะต้องขออนุญาตจากพ่อแม่และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อน นอกจากนี้ยังกำหนดให้ชายมุสลิมที่จะแต่งงานกับสตรีพุทธต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธด้วย ผู้ใดฝ่าฝืน อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และถูกยึดอสังหาริมทรัพย์

 

นายจ่อ ขิ่น เลขาธิการสหพันธ์มุสลิมพม่า กล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลชัดแจ้งและไม่คิดว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภา ขณะที่นายคยี มินต์ ทนายอาวุโสและสมาชิกเครือข่ายทนายความพม่า เตือนว่า รัฐบาลควรระมัดระวังไม่ผ่านกฎหมายใดๆที่จะออกมาเพื่อคุ้มครองศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

 

=================================

คมชัดลึก 14 มิถุนายน 2556

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.