เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ชาวบ้านม่วงงามกว่า 20 คน ได้เดินทางมายังบริเวณหน้าเทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องให้นายกเทศบาลเมืองม่วงงาม ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่นชายหาดม่วงงาม และขอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายหาด หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม ซึ่งถูกทางผู้รับเหมาก่อสร้างขุดเปลี่ยนแปลงชายหาดให้กลับคืนสภาพดั่งเดิม

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านม่วงงามได้รับทราบข้อมูลว่า วันนี้นายกเทศบาลเมืองม่วงงามและตัวแทนเทศบาลซึ่งสนับสนุนโครงการเขื่อนกั้นคลื่นชายหาดม่วงงามจะเข้าไปชี้แจงโครงการคลื่นกั้นคลื่นต่อคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฏร ที่กรุงเทพมหานคร จึงเดินทางมาเรียกร้องให้เทศบาลยกเลิกโครงการ ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านม่วงงามที่คัดค้านโครงการดังกล่าวได้เข้าชี้แจงต่อ กมธ.

นายวิโรจน์ สนดอน ชาวบ้านม่วงงามและแกนนำคัดค้าน กล่าวว่าในวันนี้ชาวบ้านได้ไปที่เทศบาลเพื่อส่งนายกเทศมนตรีเพราะทราบว่าในวันที่ 24 มิถุนายน จะเดินทางไปร่วมชี้แจงข้อมูลกับ กมธ. ดังนั้นจึงขอให้ชี้แจงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งในการประชุม กมธ.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กมธ.ได้เชิญกรมโยธาธิการฯ กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงชาวบ้านมาชี้แจง ซึ่งข้อมูลของหน่วยงานราชการยังมีความขัดแย้งกันเองโดยกรมทรัพยากรทางทะเลฯบอกว่าชายทะเลม่วงงามไม่มีปัญหาเรื่องการกัดเซาะ ขณะเดียวกันในปีนี้ได้มีเต่าทะเลมาวางไข่บริเวณชายหาดมากถึง 60 ตัว แต่กรมเจ้าท่าบอกว่ามีการกัดเซาะในอัตราที่ต่ำ ซึ่งชาวบ้านได้โต้แย้งไปว่าข้อมูลของกรมเจ้าท่าฟังไม่ขึ้นเพราะไม่พบการกัดเซาะและไม่สมควรสร้างเขื่อนกั้นคลื่น อย่างไรก็ตามในช่วงท้าย กรมโยธาฯระบุว่า หากท้องถิ่นหรือชาวบ้านไม่ต้องการก็พร้อมจะยกเลิกโครงการ

นายวิโรจน์กล่าวว่า ในการประชุม กมธ.ในวันพรุ่งนี้ อยากให้ ส.ส.สงขลา ทั้ง 8 คนเข้าร่วมแสดงจุดยืนเคียงข้างประชาชนเพื่อให้มีการยกเลิกโครงการ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.