COVID-19 ณ ปาตานี

 
 
 
 
 
 
 

โดย อนุมัติ รัตนพันธ์

ต้นปี 2563 สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นที่น่ากังวลของหลายฝ่าย เนื่องด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งมานานถึง 16 ปี การคัดกรองโรคเคสแรกๆ พบจากพี่น้องมุสลิมที่กลับมาจากการชุมนุมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย จนสร้างความตื่นตระหนกให้แก่คนในพื้นที่ และก่อความไม่เข้าใจจากสังคมส่วนกลาง อีกทั้งในช่วงแรกของการระบาดโรคไวรัสโควิท-19 ยังประสบความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคและป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยสำหรับคนทั่วไป และอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานีต้องหันมาผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ใช้กันเอง และสลับเวรยามในการดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก แต่แล้วด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งสำคัญ คือ รัฐกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ออกมาสื่อสารขอร้องให้ทุกคนผสานกำลังแก้ปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโควิท-19 จนนำมาสู่การช่วยเหลือจากทุกสารทิศร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกัน จนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีผู้ป่วยเป็น 0 ราย จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ – ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

On Key

Related Posts

ชาวบ้านริมโขงสุดปลื้ม “ครูตี๋”รับรางวัล Goldman Environmental Prize เผยร่วมต่อสู้คัดค้านระเบิดแก่งแม่น้ำโขงมาด้วยกัน นักวิชาการรัฐดูตัวอย่างการรักษาธรรมชาติของคนเล็กคนน้อย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อRead More →